Ervaringskennis

Wat is ervaringskennis?

Waar hebben we het over als we spreken over ervaringskennis? Verschillende begrippen en definities worden gebruikt. Dit zien we terug in recente Nederlandstalige en internationale literatuur over ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Het doel is niet om dé definitie te geven. Wel om een beeld te geven van veelgebruikte begrippen als we het hebben over ervaringskennis.

Ervaring(en)

Iedereen maakt dingen mee in zijn leven en doet persoonlijke ervaringen op. Kinderen en jongeren hebben ervaringen als het gaat om opgroeien. Hoe is of was het voor dit kind op school, op de buitenschoolse opvang of op sportvereniging? Hoe ervaart hij of zij het dagelijkse leven in het gezin en in de wijk? Sommige kinderen en jongeren hebben jeugdhulp (gehad) en hebben hier ervaringen opgedaan. Hoe was dit voor het kind of de jongere? Wat werkte en wat niet? Zijn we daar nieuwsgierig naar als volwassene en als professional? En wat gebeurt er als we die ervaringen benutten en verbinden met onze eigen wetenschappelijke kennis en kennis uit de praktijk?  

Ervaringskennis

Bij ervaringskennis gaat het om reflecteren op ervaringen, erover praten en ze een plek te geven. Je leert op die manier van de ervaringen die je hebt opgedaan. Welke betekenis geeft het kind, jongere of ouder aan zijn of haar ervaringen?

Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen persoonlijke kennis en collectieve kennis. Beide zijn waardevol.

  • Persoonlijke kennis is kennis die van het kind, jongere of ouder zelf is. Deze is uniek.
  • Collectieve kennis is de kennis die je deelt met anderen met een soortgelijke ervaring. Je zoekt als het ware een rode draad in de gemeenschappelijke ervaringen.

Ervaringsdeskundigheid

Hierbij gaat het om kinderen, jongeren en ouders die reflecteren op hun ervaring, en deze verbinden aan ervaringen van anderen in een soortgelijke situatie. Deze ervaringskennis geven ze door aan anderen. Ervaringsdeskundigen gebruiken ervaringskennis bijvoorbeeld bij hun rol als maatje voor een andere jongere in een vergelijkbare situatie, maar ook bij het meedenken en praten over beleid, bijvoorbeeld in een gemeente of jeugdhulpinstelling.

Jeugdparticipatie

Voor kinderen en jongeren gebeurt het inzetten van ervaringskennis vaak in de vorm van jeugdparticipatie. Jeugdparticipatie is het actief meedoen en meebeslissen van kinderen en jongeren.


Vragen?

Willeke van Sleeuwen is contactpersoon.

Foto Willeke van Sleeuwen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies