Gedragsproblemen

Cijfers over gedragsstoornissen

Aantal kinderen en jongeren met een gedragsstoornis

Op grond van buitenlands onderzoek wordt in de 'Richtlijn Oppositioneel-Opstandige gedragsstoornis (ODD) en normoverschrijdend-gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren' (2013) de prevalentie van ODD geschat op 3 procent bij jeugd van 4-18 jaar. De prevalentie voor CD wordt geschat op 2 procent bij dezelfde leeftijdsgroep. Er blijkt tussen de verschillende onderzoeken wel sprake te zijn van een brede spreiding.   

Recent onderzoek naar de prevalentie van gedragsstoornissen onder kinderen in Nederland ontbreekt. Tot op heden hebben twee onderzoeken plaatsgevonden uit 1997 onder 13-18 jarigen en in 2010 onder (jong)volwassenen.

Onder jongeren van 13 tot 18 jaar lijdt 5,6 procent naar eigen zeggen aan een antisociale gedragsstoornis en 0,7 procent aan een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (Verhulst e.a.,1997). Van de jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar heeft 12,1 procent ooit een antisociale gedragsstoornis gehad en 3 procent een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (de Graaf e.a.,2010). Over gedragsstoornissen bij jonge kinderen zijn geen Nederlandse cijfers bekend.

Laatst bewerkt: 7 maart 2018


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Graaf, R. de, Have, M. ten, Dorsselaer, S. van (2010). De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-instituut.
  • Matthys, W. & van de Glind, G. (2013). Richtlijn Oppositioneel-Opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren. Utrecht: Nederlandse Vereniging van Psychiaters.
  • Verhulst, F.C., Ende, J. van der, Ferdinand, R.F., Kasius, M.C. (1997). 'De prevalentie van psychiatrische stoornissen bij Nederlandse adolescenten'.
Vragen?

Marie-Christine van der Veldt is contactpersoon.

Foto Marie-Christine van der Veldt

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies