• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Depressie

Cijfers over depressie

Kerncijfers

In 2016 geeft bijna 4 procent van de jongeren van 12 - 18 jaar voor minstens zes maanden in het afgelopen jaar een depressie te hebben gehad. Ten opzichte van 2014 is er sprake van een verdubbeling. Toen ging het om 1,8 procent van de 12-18 jarigen. Onder jong volwassenen van 20-30 jaar komt depressie met 9 procent het meeste voor. Ook in deze leeftijdscategorie is er ten opzichte van 2014 sprake van een stijging. Toen had, naar eigen zeggen, 6,5 procent minstens zes maanden last van een depressie.  Hoewel depressie onder 12-16 jarigen met 3,4 procent het minste voorkomt is in deze leeftijdscategorie ten opzichte van 2014 wel de grootste stijging te zien. In 2014 gaf 0,7 procent van de 12-16 jarigen aan last te hebben van depressie. Deze gegevens zijn afkomstig van de gezondheids enquête (CBS, 2017). Het gaat bij deze cijfers om zelf gerapporteerde gevoelens van depressie en niet  gediagnosticeerde depressie.    

Laatst bewerkt: 25 april 2017


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Vragen?

Erik Jan de Wilde is contactpersoon.

Foto Erik Jan de Wilde

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.