Depressie

Cijfers over depressie

Kerncijfers

In 2018 zegt ruim 5 procent van de jongeren van 12-18 jaar voor minstens zes maanden in het afgelopen jaar een depressie te hebben gehad. Ten opzichte van 2014 zijn dat ruim twee keer zo veel jongeren die met een depressie kampen. In 2014 ging het om 1,8 procent van de 12-18 jarigen. Onder jongeren van 16-20 jaar komt depressie met ruim 10 procent het meeste voor. Ook in deze leeftijdscategorie is er ten opzichte van 2014 sprake van een stijging. Toen had, naar eigen zeggen, 6,5 procent minstens zes maanden last van een depressie.  Hoewel depressie onder 12-16 jarigen met ruim 3 procent het minste voorkomt, is in deze leeftijdscategorie ten opzichte van 2014 wel de grootste stijging te zien. In 2014 gaf 0,7 procent van de 12-16 jarigen aan last te hebben van depressie. Deze gegevens zijn afkomstig van de gezondheidsenquête (CBS, 2019). Het gaat bij deze cijfers om zelf gerapporteerde gevoelens van depressie en niet om gediagnosticeerde depressie.  

Over jeugdigen met een gediagnosticeerde depressieve stoornis zijn geen Nederlandse cijfers bekend. Op grond van buitenlands onderzoek wordt geschat dat bij circa 1% van kinderen onder de vijf jaar, 1,8% van kinderen van 6-12 jaar en tussen de 0,4 en 8,3% (afhankelijk van criteria en onderzoeksmethode) van jeugdigen boven de 12 jaar sprake is van een depressieve stoornis (Trimbos-instituut, 2009).

Laatst bewerkt: 27 mei 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies