Depressie

Cijfers over depressie

Aantal kinderen en jongeren met een depressie

In 2018 zegt ruim 5 procent van de jongeren van 12 tot 18 jaar voor minstens zes maanden in het afgelopen jaar een depressie te hebben gehad. Ten opzichte van 2014 zijn dat ruim twee keer zo veel jongeren die met een depressie kampen. In 2014 ging het om 1,8 procent van de 12- tot 18-jarigen. Onder jongeren van 16 tot 20 jaar komt depressie met ruim 10 procent het meeste voor. Ook in deze leeftijdscategorie is er ten opzichte van 2014 sprake van een stijging. Toen had, naar eigen zeggen, 6,5 procent minstens zes maanden last van een depressie. 

Hoewel depressie onder 12- tot 16-jarigen met ruim 3 procent het minste voorkomt, is in deze leeftijdscategorie ten opzichte van 2014 wel de grootste stijging te zien. In 2014 gaf 0,7 procent van de 12- tot 16-jarigen aan last te hebben van depressie. Deze gegevens zijn afkomstig van de gezondheidsenquête (CBS, 2019). Het gaat bij deze cijfers om zelf gerapporteerde gevoelens van depressie en niet om gediagnosticeerde depressie.  

Over kinderen met een gediagnosticeerde depressieve stoornis zijn geen Nederlandse cijfers bekend. Op grond van buitenlands onderzoek wordt geschat dat bij circa 1 procent van kinderen onder de vijf jaar, 1,8 procent van kinderen van 6 tot 12 jaar en tussen de 0,4 en 8,3 procent (afhankelijk van criteria en onderzoeksmethode) van kinderen boven de 12 jaar sprake is van een depressieve stoornis (Trimbos-instituut, 2009).

Laatst bewerkt: 27 mei 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies