Databank Effectieve Jeugdinterventies

Vroeg Veelzijdig Ervaren

Vroeg Veelzijdig Ervaren is een centrumgericht programma dat als doel heeft om ontwikkelings- of onderwijsachterstanden bij kinderen van circa 2 tot 7 jaar te verminderen. Het programma is beschreven vanuit een antroposofisch mensbeeld en opgebouwd rondom zeven pijlers: spel en spelen, bewegen, natuur, nabootsing, ritme en herhaling, gewoontevorming en huishoudelijk-, ambachtelijk- en kunstzinnig werken. Per pijler wordt gedurende vier tot zes weken met een thematisch groepsplan gewerkt.


Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Contactpersoon

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies