Databank Effectieve Jeugdinterventies

Onderbouwd

Onderbouwd is een digitaal leerlingvolgsysteem voor taalzwakke kinderen van 3 tot en met 7 jaar. Met behulp van het volgsysteem kunnen leerkrachten en intern begeleiders in de onderbouw van het basisonderwijs en medewerkers in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven instructies geven die passen bij het ontwikkelingsniveau van de groep en van de individuele leerling. De educatieve spelmaterialen waarmee de kinderen gevolgd worden gaan over taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.


Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies