Databank Effectieve Jeugdinterventies

Fit & Vaardig op school

Fit en Vaardig is een lesprogramma dat basisschoolleerlingen bewegend laat leren. Het programma integreert fysieke activiteit in reken- en spellinglessen. Het is ontwikkeld met het primaire doel om reken- en spellingvaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs te verbeteren. De lessen worden drie keer per week gegeven in het klaslokaal. Tijdens de lessen ligt de nadruk op het klassikaal automatiseren en herhalen van al bekende lesstof. Zo spellen leerlingen bijvoorbeeld een woord door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter, of ze geven hun gekozen antwoord op een rekensom door het juiste aantal bewegingen uit te voeren.


Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Contactpersoon

Marijke Mullender-Wijnsma
m.j.wijnsma@rug.nl

Manon Hilbrands
manon@fitenvaardig.nl

085-0655281 / 06-42739797

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies