Databank Effectieve Jeugdinterventies

De Gezonde Schoolkantine

De Gezonde Schoolkantine biedt praktische informatie en concrete hulpmiddelen waarmee scholen (vo en mbo) een gezonde schoolkantine kunnen inrichten. Het programma bestaat uit zes stappen die ondersteund worden met een handleiding, Inventarisatietool, Kantinescan, presentaties en recepten. De Schoolkantine Brigade biedt extra ondersteuning op locatie voor scholen en GGD'en met het in kaart brengen van het aanbod, het opstellen van het stappenplan, en het beantwoorden van voedingsgerelateerde vragen.


Gericht op:

Gezondheid, overgewicht

Leeftijd:
11 - 21 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
1 oktober 2015
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Leerlingen/studenten van scholen die hebben deelgenomen aan het programma De Gezonde Schoolkantine kopen gezondere producten in de schoolkantine. De definitie van gezond is bepaald in de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum.

Doelgroep

De einddoelgroep van De Gezonde Schoolkantine zijn alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (981.798) en alle studenten op het middelbaar beroepsonderwijs (499.843). Het gaat hier om jongeren in de leeftijd van 11 tot en met ongeveer 20 jaar.

Aanpak

De interventie ondersteunt het doorlopen van een planmatig proces door middel van het volgende stappenplan om een gezonde schoolkantine te realiseren:

  1. Het vormen van een team
  2. Inventariseren van schoolkantine-aanbod
  3. Doelen opstellen
  4. Aan de slag
  5. Vastleggen in beleid
  6. Evalueren

De Schoolkantine Brigade geeft advies op maat om deze stappen te realiseren.

Het programma bestaat sinds 2003, is in de loop der tijd steeds doorontwikkeld en heeft een eerste CGL erkenning toegekend gekregen in 2010.

Onderzoek

Meest recente onderzoeken:
Onderzoek onder 68 voortgezet onderwijs en mbo-scholen wijst uit dat bijna 84% van de scholen na het eerste bezoek van de Schoolkantine Brigade aan de slag is gegaan. Het aantal gezonde producten laat een procentuele stijging zien van 21,3. Het aantal ongezonde producten neemt af met 1,4%. Onder andere het contact met de Brigade wordt als bevorderende factor gezien. (iResearch, 2014)

RIVM-onderzoek (Milder et al., 2014) onder 325 scholen laat zien dat scholen die deelnemen aan het programma De Gezonde Schoolkantine meer gezonde producten aanbieden in hun schoolkantines en meer acties ondernemen om eetgedrag te verbeteren dan niet-deelnemende scholen.

Evaluatieonderzoek in 2010 (iResearch) onder deelnemende en niet-deelnemende scholen laat zien dat deelnemende scholen aangeven dat door deelname het aanbod in de kantine gezonder is geworden. Voor de intentie tot bestendiging van het programma blijkt dat het belangrijk is dat scholen bij de start van het programma een werkgroep en een stappenplan opstellen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De Gezonde Schoolkantine zorgt ervoor dat de gezondere producten vooraan liggen in de schoolkantine. Dit is een sterk punt.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Voedingscentrum
Postbus 85700
2508 CK Den Haag
Telefoon.: 070 - 306 88 88
professionals@voedingscentrum.nl
www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies