Databank Effectieve Jeugdinterventies

De Gezonde Schoolkantine

De Gezonde Schoolkantine helpt scholen om gezondere producten aan te bieden in de kantine, opdat leerlingen en studenten gezondere keuzes maken.


Gericht op:

Gezondheid, overgewicht

Leeftijd:
11 - 21 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
11 februari 2021
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doelgroep

Leerlingen en studenten van 11 tot 20 jaar in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Aanpak

Op veel scholen bestaat het kantineaanbod voor een aanzienlijk deel uit ongezonde producten. Dat kan bijdragen aan een ongezond voedingspatroon van leerlingen en studenten. De Gezonde Schoolkantine helpt scholen een gezonde eetomgeving te creëren waarin de gemakkelijke keuzes gezond zijn, volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Wanneer het overgrote deel van het aanbod gezond is en het op een aantrekkelijke manier wordt aangeboden, zullen leerlingen en studenten hier eerder voor kiezen.

Aan de hand van een stappenplan doorlopen scholen een planmatig proces. Dat loopt van het vormen van een team, via onder meer inventariseren van het aanbod, doelen stellen en beleid opstellen, tot evalueren. De Schoolkantine Brigade geeft advies op maat om deze stappen te realiseren. Scholen kunnen gebruikmaken van hulpmiddelen zoals folders, receptenbundels, posters en factsheets.

Tijdsbesteding

De opstartfase kost een school naar schatting tien tot vijftien uur. Vervolgens kost het onderhoud van een gezonde schoolkantine één tot twee uur per week.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De Gezonde Schoolkantine is een planmatig ontwikkelde interventie, met goed uitgewerkte materialen en een degelijk ondersteuningsaanbod bij het inrichten van een gezonde schoolkantine. Dit draagt bij aan de uitvoerbaarheid van de interventie. De invloed van de omgeving op voedingsgedrag wordt goed onderbouwd. Een grotere betrokkenheid van de primaire doelgroep (leerlingen en studenten) en hun ouders zou voor deze interventie een belangrijke meerwaarde zijn.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Voedingscentrum
Postbus 85700
2508 CK Den Haag
Telefoon.: 070 - 306 88 88
 degezondeschoolkantine@voedingscentrum.nl
070-3068888
www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine

Contactpersoon

Heleen Schuit - van Raamsdonk
schuit@voedingscentrum.nl
070-3068872

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies