Databank Effectieve Jeugdinterventies

Beweeg Wijs

Beweeg Wijs is erop gericht alle leerlingen op de basisschool tijdens pauzes meer en gevarieerder te laten spelen op het schoolplein.


Gericht op:

Beweging, gezondheid

Leeftijd:
4 - 12 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling, preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
18 februari 2020
Door:

Deelcommissie Sport en Bewegen


Doelgroep

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar in het reguliere en speciale basisonderwijs en de tussen- en naschoolse opvang.

Aanpak

Er wordt een jaarprogramma samengesteld en het schoolplein en de schoolomgeving worden heringericht. Het schoolplein wordt ingedeeld in kleurenzones. Bij elke zone horen specifieke speelmaterialen en activiteiten die zijn afgestemd op de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Kinderen krijgen begeleiding als het spelen lastig gaat of niet lukt.

Het schoolteam wordt getraind om op te treden als beweegcoach. Een speelbegeleider verzorgt wekelijks op het schoolplein speelinstructie aan alle klassen en begeleidt het speel- en beweegaanbod tijdens de pauzes. Leerlingen uit groep 7 en 8 worden opgeleid tot juniorcoach en praten mee over de spelactiviteiten, de begeleiding, de indeling van het schoolplein en het naschoolse aanbod.

Tijdsinvestering

De implementatie van Beweeg Wijs duurt doorgaans twee jaar.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Beweeg Wijs is een sympathieke interventie met een integrale aanpak die door middel van het aanpassen van schoolpleinen kinderen stimuleert te bewegen. De rol van de ouders is goed in de aanpak ingebed.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Beweeg Wijs
0545-296858
www.beweegwijs.nl
 

Contactpersoon

J.R. (Ron) ten Broeke
 06-13079384
info@beweegwijs.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies