Databank Effectieve Jeugdinterventies

Erkenningscommissie Interventies

De interventies in de databank Effectieve jeugdinterventies zijn erkend door de Erkenningscommissie Interventies.

De Erkenningscommissie Interventies is een landelijke commissie die onafhankelijk oordeelt. De commissie wordt ondersteund door het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. In dat samenwerkingsverband werken verschillende kennisinstituten aan het erkenningstraject.

De kennisinstituten hebben geen inhoudelijke rol bij de beoordeling van interventies. Ze ondersteunen en coördineren het erkenningstraject voor de indieners en voor de deelcommissies.

In de notitie Erkenning van Interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2019-2022 leest u meer over het erkenningstraject.

Deelcommissies

Elke deelcommissie van de Erkenningscommissie Interventies bestaat uit ongeveer tien deskundigen uit wetenschap, beleid en praktijk. Alle leden hebben zitting op persoonlijke titel. De zittingstermijn van de commissieleden is in principe vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging.

De erkende interventies in de databank Effectieve Jeugdinterventies zijn beoordeeld door vijf deelcommissies:

Vragen?

Vragen over de Erkenningscommissie Interventies kunt u stellen aan het secretariaat: erkenningjeugdinterventies@nji.nl.

Vragen?

Iris Dikhoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies