• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Richtlijnen

Deze databank bevat een overzicht van 102 richtlijnen en standaarden voor professionals in de jeugdsector. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen. In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling.

Een richtlijn is geen wetenschappelijk document, maar biedt houvast en praktische aanwijzingen hoe te handelen in een bepaalde situatie. Ze zijn bedoeld om professionals te ondersteunen in hun dagelijkse werk. Richtlijnen worden opgesteld volgens (inter)nationale voorschriften en met medewerking van wetenschappers, praktijkdeskundigen en (cliënten)organisaties. Het samenwerken waarborgt de goede kwaliteit. Lees meer over professionalisering in het dossier Professionalisering van de jeugdhulp en jeugdbescherming.


Vragen?

Anneke van As is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.