Databank Instrumenten

Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE)

Vragenlijst waarmee men eerst het type eetprobleem vaststelt en vervolgens met behulp van een beslisboom de juiste behandelstrategie bepaalt.


Onderwerp:

Overgewicht

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
12 - 23 jaar

Doel

Het vaststellen van specifieke typen eetproblemen, zodat de juiste behandelingsstrategie kan worden bepaald. Inzicht verkrijgen in de oorzaken van overeten en zo een bijdrage leveren aan de individuele diagnostiek.
Er zijn vier subdoelen; vaststellen in hoeverre men:

  • overgeeft aan eten bij stress
  • overgeeft aan eten bij externe prikkels
  • een lijner is
  • neigt tot disinhibitie (overeten door verlies aan zelfcontrole).

Doelgroep

Adolescenten en volwassenen met gewichts- en eetproblemen.

Materialen

De NVE bestaat uit:

  • een handleiding met verantwoording en normtabellen
  • zelfscorende antwoordformulieren
  • profielformulieren

Gebruik

De vragenlijst kan thuis of in de wachtkamer worden ingevuld. De respondent vult op de voorkant van het antwoordformulier eerst persoonlijke gegevens in, zoals gewicht, lengte en gewichtshistorie (gewichtsschommelingen, eetbuien e.d.). Op de achterkant staan de 33 items waarvan de respondent op een vijfpuntsschaal aangeeft in hoeverre het item van toepassing is (van 'nooit' tot 'zeer vaak'). Een doktersassistente of administratief medewerker controleert of alle items beantwoord zijn en voert de scoring uit. Onbeantwoorde vragen moeten een uitzondering blijven, omdat de scores anders onbetrouwbaar worden. De interpretatie van de gegevens gebeurt bij voorkeur door een arts. In de handleiding staat een beslisboom waarin wordt aangegeven wat de meest voor de hand liggende stap is bij een bepaalde uitkomst. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van emotioneel eten, adviseert de auteur een doorverwijzing naar een psycholoog of psychotherapeut. Daarbij is het van belang om ook te letten op de BMI, het actuele eetgedrag zoals blijkt uit een eetdagboek en op de gewichtshistorie.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Hogrefe Uitgevers BV
Weteringschans 128
1017 XV Amsterdam
(020) 6713543
info@hogrefe.nl
www.hogrefe.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies