Databank Instrumenten

Empowerment Vragenlijst (EMPO) 3.1

De Empowerment Vragenlijst (EMPO) 3.1 geeft inzicht in de empowerment van opvoeders die door zorginstellingen worden begeleid.


Onderwerp:
Doel:

Evaluatie

Leeftijd:
0 - 25 jaar

Doel

De Vragenlijst Empowerment 3.1 is bedoeld om inzicht te krijgen in de uitkomsten van hulpverlening aan opvoeders, met name op het vlak van hun zelfredzaamheid en de vaardigheden die nodig zijn om hen het leven in eigen handen te nemen (empowerment).

Doelgroep

Opvoeders die een hulpverleningsproces (hebben) doorlopen.

Materialen

Het materiaal van de Vragenlijst Empowerment bestaat uit een beknopte toelichting/handleiding, een vragenlijst om in te vullen, scoringsprofielen en normtabellen. Er zijn twee versies: één voor jongeren (14 items) en één voor ouders (12 items).

Gebruik

Jongere of ouders vullen de vragenlijst op verzoek van de hulpverlener zelfstandig in door bij elk van de uitspraken op een Likertschaal aan te geven in hoeverre zij het met de uitspraak eens zijn (1= zeer mee oneens, 2= mee oneens, 3 = niet mee eens, niet mee oneens, 4 = mee eens en 5 = zeer mee eens). De vragenlijst kan op meerdere momenten tijdens het hulpverleningsproces afgenomen worden.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Praktikon
Toernooiveld 5
6525 ED Nijmegen

024 361 5480
info@praktikon.nl
  www.praktikon.nl/wat-we-doen/vragenlijsten/empo

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies