Databank Instrumenten

BRIEF Executieve Functies Gedragsvragenlijst

Met de BRIEF Executieve Functies Gedragsvragenlijst kunnen executieve functies bij een kind in kaart gebracht worden. Executieve functies zijn cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. De BRIEF bestaat uit een vragenlijst voor ouders en leerkrachten en zelfrapportage.

Doel

Het screenen van mogelijke problemen met executieve functies bij kinderen met uiteenlopende psychologische, psychiatrische en medische aandoeningen, zodat 1) kinderen met afwijkende schaalscores worden verwezen voor nader onderzoek; 2) doelen voor interventie-en behandelplannen kunnen worden gesteld;3) de ontwikkeling van executieve functies of de probleemgebieden bij specifieke klinische groepen wetenschappelijk kunnen worden onderzocht.

Doelgroep

De BRIEF is geschikt voor kinderen van 5 tot 18 jaar met een psychologische, psychiatrische of neurologische aandoening, zoals een leerstoornis, ADHD, een autismespectrumstoornis (ASS), een niet aangeboren hersenletsel en prematuriteit.

Materialen

Het materiaal bestaat uit een handleiding, ouder- en leerkrachtvragenlijsten, zelfrapportage en profielformulieren. Er is ook een digitale versie beschikbaar van de BRIEF.

Gebruik

Ouders, leerkrachten en jongeren van 11 tot 18 jaar vullen de vragenlijst zelf in. Bij voorkeur vullen beide ouders de lijst in, anders de ouder die de meeste tijd met het kind doorbrengt. De lijst dient zonder onderbrekingen in alle rust te worden ingevuld. Bij elke item geeft de ouder, leerkracht of jongere aan of het gedrag 'nooit', 'soms' of 'vaak' voorkwam in de laatste zes maanden. Het scoreformulier bevindt zich onder de vragenlijst. Nadat de lijst is ingevuld scheidt de afnemer het bovenblad van het onderblad. De aangekruiste antwoorden van de respondenten zijn op het scoreformulier vertaald naar getallen. De totaalscores neemt de afnemer over op het profielformulier. De interpretatie van de BRIEF is voorbehouden aan diagnostisch gekwalificeerde professionals.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

ADHD,
Autisme

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
5 - 19 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies