Databank Instrumenten

Risicotaxatie-instrument huiselijk geweld (RiHG)

Het risicotaxatie-instrument helpt om een analyse van de situatie te maken aan de hand van twintig signalen over a) de pleger van het geweld, b) (het verloop van) het geweldsincident en c) de (mogelijk) achterliggende (gezins)achtergronden. De invuller bepaalt verder van ieder signaal of het aangemerkt wordt als hoog risico (rood), middelmatig risico (blauw) of laag risico (geel). Als bij één van de drie onderdelen minimaal twee keer rood wordt gescoord, wordt in principe een huisverbod opgelegd.


Onderwerp:

Jeugdbescherming,
Kindermishandeling

Doel:

Risicotaxatie

Leeftijd:
0 - 0 jaar

Doel

Doel is te beoordelen of er in een situatie van (mogelijk) huiselijk geweld een huisverbod opgelegd moet worden door de officier van justitie.

Doelgroep

Het risicotaxatie-instrument huiselijk geweld is bedoeld voor de hulpofficier van justitie.

Materialen

Er is een vragenlijst, waarmee de burgemeester of de hulpofficier van justitie kan inschatten of er sprake is van een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van een of meer persoon die in de woning woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven.

Gebruik

Met het RIHG screent de officier van justitie een twintigtal risicofactoren. Elk van de 20 risico-indicatoren is vertaald in specifieke vragen (items) over gedrag dat betrekking heeft op de betreffende risico-indicator. Bij elk van deze vragen dient aangegeven te worden of dit wel of niet van toepassing is. Hoe vaker een officier van justitie 'ja' antwoordt, hoe duidelijker het risicosignaal is. Voor iedere indicator of signaal dient hij vervolgens op grond van de verzamelde detailgegevens en het beeld dat men zich dan gevormd heeft een risicobeoordeling te geven. Dit kan variëren van een 'hoog risico' (rood), een 'middelmatig risico' (blauw) of een 'laag risico' (geel).Na invulling van drie screeningsonderdelen van het RIHG (pleger van huiselijk geweld, verloop van het geweldsincident en gezinsachtergrond) volgt een 'beslismoment' waarbij op basis van de dan verzamelde risicobeoordelingen besloten kan worden tot een huisverbod door het aantal signalen dat wijst op een 'hoog risico' op te tellen. Als op enig beslismoment bij twee of meer indicatoren een 'hoog risico' is gescoord dient een huisverbod te worden opgelegd.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Het RiHG is hier te downloaden.

Politiefunctionarissen kunnen het RiHG bestellen bij:
VTS Politie Nederland
Postbus 238
3970 AE Driebergen-Rijsenburg
0343-534500

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies