Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Asielzoekerscentrum (azc)

Ook bekend als: Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Centrum waar asielzoekers tijdelijk worden opgevangen in afwachting van het wel of niet verkrijgen van een verblijfsvergunning. Een asielzoekerscentrum valt onder het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA verzorgt de opvang van asielzoekers tot het moment dat is beslist of zij een verblijfsvergunning krijgen, het geeft algemene informatie over de opvang- en asielprocedure en maakt wegwijs in de maatschappelijke instanties en zorginstellingen.

Kengetallen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal medewerkers: 1.480 1.367 1.242 2.229 4.174 3.819
Aantal jeugdigen bereikt: 1 4.638 4.233 6.200 6.345 9.146 7.900 6.917
Totaal aantal bewoners (volwassenen en jeugd): 2 16.114 14.604 15.394 24.929 47.764 27.028 21.037
Aantal alleenstaande minderjarigen centrale opvang: 3 717 407 471 1.196 2.117 1.250 665
1Betreft jeugdigen 0 t/m 17 jaar in centrale opvang. Peildatum: 31 december van dat jaar.
2Betreft de bezetting op 31 december van dat jaar.
3Betreft de bezetting op 31 december van dat jaar.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 11 april 2017.

Kengetallen


Aantal medewerkers

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.480 1.367 1.242 2.229 4.174 3.819

Aantal jeugdigen bereikt

Betreft jeugdigen 0 t/m 17 jaar in centrale opvang. Peildatum: 31 december van dat jaar.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4.638 4.233 6.200 6.345 9.146 7.900 6.917

Totaal aantal bewoners (volwassenen en jeugd)

Betreft de bezetting op 31 december van dat jaar.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
16.114 14.604 15.394 24.929 47.764 27.028 21.037

Aantal alleenstaande minderjarigen centrale opvang

Betreft de bezetting op 31 december van dat jaar.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
717 407 471 1.196 2.117 1.250 665

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 11 april 2017.

Bronnen

  • COA (2018). Cijfers Centrale Opvang Asielzoekers 2017.
  • COA (2016).¬†Dynamiek. Jaarverslag 2015. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
  • COA (2015). Grenzen. Jaarverslag 2014. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
  • COA (2014). Het COA door de ogen van. Jaarverslag 2013. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
  • COA (2013). Nieuwe wegen. Jaarverslag 2012. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
  • COA (2011). Tijdsbeeld. Jaarverslag 2011. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
  • COA (2010). Opmaat. Ons bedrijf in woord en beeld. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers.¬†

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies