Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Asielzoekerscentrum (azc)

Ook bekend als: Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Centrum waar asielzoekers tijdelijk worden opgevangen in afwachting van het wel of niet verkrijgen van een verblijfsvergunning. Een asielzoekerscentrum valt onder het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA verzorgt de opvang van asielzoekers tot het moment dat is beslist of zij een verblijfsvergunning krijgen. Verder geeft het COA hen algemene informatie over de opvang- en asielprocedure en maakt hen wegwijs in de maatschappelijke instanties en zorginstellingen.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal opvanglocaties: 1 81 92 54 52 69
Aantal medewerkers (fte): 2 1.430 1.917 2.502 1.922 1.900 2.594
Aantal minderjarigen in de centrale opvang: 3 4.638 4.233 6.200 6.345 9.146 7.900 6.917 7.177 7.120
Totaal aantal bewoners (volwassenen en jeugd): 4 16.114 14.604 15.394 24.929 47.636 27.008 21.044 22.550 27.316
Aantal alleenstaande minderjarigen centrale opvang (AMV's): 5 717 407 471 1.196 2.117 1.250 665 704 559
1Peildatum 31 december.
2Op 31 december van het betreffende jaar.
3Peildatum: 31 december van dat jaar.
4Betreft de bezetting op 31 december van dat jaar.
5Betreft de bezetting op 31 december van dat jaar;
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 15 juni 2020.

Kengetallen


Aantal opvanglocaties

Peildatum 31 december.

2011 2012 2013 2014 2015
81
2016 2017 2018 2019
92 54 52 69

Aantal medewerkers (fte)

Op 31 december van het betreffende jaar.

2011 2012 2013 2014 2015
1.430 1.917
2016 2017 2018 2019
2.502 1.922 1.900 2.594

Aantal minderjarigen in de centrale opvang

Peildatum: 31 december van dat jaar.

2011 2012 2013 2014 2015
4.638 4.233 6.200 6.345 9.146
2016 2017 2018 2019
7.900 6.917 7.177 7.120

Totaal aantal bewoners (volwassenen en jeugd)

Betreft de bezetting op 31 december van dat jaar.

2011 2012 2013 2014 2015
16.114 14.604 15.394 24.929 47.636
2016 2017 2018 2019
27.008 21.044 22.550 27.316

Aantal alleenstaande minderjarigen centrale opvang (AMV's)

Betreft de bezetting op 31 december van dat jaar;

2011 2012 2013 2014 2015
717 407 471 1.196 2.117
2016 2017 2018 2019
1.250 665 704 559

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 15 juni 2020.

Bronnen

  • COA (2020). Jaarverslag 2019.
  • COA (2020). Capaciteit en bezetting.
  • COA (2019). Jaarverslag 2018.
  • COA (2016). Dynamiek. Jaarverslag 2015. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
  • COA (2015). Grenzen. Jaarverslag 2014. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
  • COA (2014). Het COA door de ogen van. Jaarverslag 2013. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
  • COA (2013). Nieuwe wegen. Jaarverslag 2012. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
  • COA (2011). Tijdsbeeld. Jaarverslag 2011. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
  • COA (2010). Opmaat. Ons bedrijf in woord en beeld. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies