Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Asielzoekerscentrum (azc)

Ook bekend als: Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Centrum waar asielzoekers tijdelijk worden opgevangen in afwachting van het wel of niet verkrijgen van een verblijfsvergunning. Een asielzoekerscentrum valt onder het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA verzorgt de opvang van asielzoekers tot het moment dat is beslist of zij een verblijfsvergunning krijgen. Verder geeft het COA hen algemene informatie over de opvang- en asielprocedure en maakt hen wegwijs in de maatschappelijke instanties en zorginstellingen.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal opvanglocaties: 1 81 92 54 52
Aantal medewerkers: 1.480 1.367 1.242 2.229 4.174 3.819 2.071 2.064
Aantal minderjarigen in de centrale opvang: 2 4.638 4.233 6.200 6.345 9.146 7.900 6.917 7.177 7.619
Totaal aantal bewoners (volwassenen en jeugd): 3 16.114 14.604 15.394 24.929 47.764 27.028 21.037
Aantal alleenstaande minderjarigen centrale opvang: 4 717 407 471 1.196 2.117 1.250 665
1Peildatum 31 december.
2Peildatum: 31 december van dat jaar; peildatum 2019 is 11 november 2019.
3Betreft de bezetting op 31 december van dat jaar.
4Betreft de bezetting op 31 december van dat jaar.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 13 november 2019.

Kengetallen


Aantal opvanglocaties

Peildatum 31 december.

2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
81 92 54 52

Aantal medewerkers

2011 2012 2013 2014
1.480 1.367 1.242 2.229
2015 2016 2017 2018 2019
4.174 3.819 2.071 2.064

Aantal minderjarigen in de centrale opvang

Peildatum: 31 december van dat jaar; peildatum 2019 is 11 november 2019.

2011 2012 2013 2014
4.638 4.233 6.200 6.345
2015 2016 2017 2018 2019
9.146 7.900 6.917 7.177 7.619

Totaal aantal bewoners (volwassenen en jeugd)

Betreft de bezetting op 31 december van dat jaar.

2011 2012 2013 2014
16.114 14.604 15.394 24.929
2015 2016 2017 2018 2019
47.764 27.028 21.037

Aantal alleenstaande minderjarigen centrale opvang

Betreft de bezetting op 31 december van dat jaar.

2011 2012 2013 2014
717 407 471 1.196
2015 2016 2017 2018 2019
2.117 1.250 665

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 13 november 2019.

Bronnen

  • COA (2019). Bezetting 2019.
  • COA (2019). Financiële verantwoording 2018.
  • COA (2018). Cijfers Centrale Opvang Asielzoekers 2017.
  • COA (2016). Dynamiek. Jaarverslag 2015. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
  • COA (2015). Grenzen. Jaarverslag 2014. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
  • COA (2014). Het COA door de ogen van. Jaarverslag 2013. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
  • COA (2013). Nieuwe wegen. Jaarverslag 2012. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
  • COA (2011). Tijdsbeeld. Jaarverslag 2011. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
  • COA (2010). Opmaat. Ons bedrijf in woord en beeld. Rijswijk: Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies