Aantal voortijdig schoolverlaters

In het schooljaar 2017/2018 waren er 25.574 nieuwe voortijdig schoolverlaters, 1,89 procent van alle leerlingen (tot 23 jaar). Sinds 2016 is er na een lange tijd van daling weer een stijging van het aantal leerlingen dat zonder startkwalificatie van school gaat. In 2016/2017 ging het om 23.744 jongeren (1,75 procent van alle leerlingen). Sinds 2010 is het percentage voortijdig schoolverlaters gedaald van 2,97 procent in 2010 naar 1,89 procent in 2017/2018.

Het percentage voortijdig schoolverlaters is op mbo-scholen het hoogst. In 2017/2018 betreft het 78 procent van alle voortijdig schoolverlaters.

Laatst bewerkt: 26 april 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2019). Brief van de minister aan de Tweede kamer gedateerd 22 februari 2018 betreffende voortijdig schoolverlaten.
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(2017). Nieuwsbericht voortijdig schoolverlaters
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2016). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Bijlage bij VSV-brief 15 februari 2016. Den Haag: ministerie van OCW.
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2015). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Convenantjaar 2013-2014. Voorlopige cijfers, Den Haag: ministerie van OCW.
 • Ministerie van  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2014). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Bijlage bij VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013. Voorlopige cijfers. Den Haag: Ministerie van OCW.
 • Onderwijs in cijfers (2019).

Percentage voortijdig schoolverlaters per onderwijssoort

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn er meer voortijdig schoolverlaters (5 procent in 2017/2018) dan in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) (0,5 procent). Het percentage leerlingen dat voortijdig het voortgezet onderwijs verlaat is de afgelopen tien jaar in alle typen onderwijs aanzienlijk gedaald. In 2016/2017 is voor het eerst weer sprake van een lichte stijging. In 2015/2016 verliet 4,6 procent van de mbo-leerlingen en 0,4 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs hun school zonder startkwalificatie (Ministerie van OCW, 2019).

Laatst bewerkt: 8 februari 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2019). Brief van de minister aan de Tweede Kamer van 22 februari 2019 betreffende blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaten.
 • Ministerie van Onderwijs (2017). Nieuwsbericht voortijdig schoolverlaten.
 • Ministerie van OCW (2016). Nieuwe schoolverlaters. Bijlage bij VSV-brief februari 2016. Den Haag: ministerie van OCW.
 • Ministerie van OCW (2015). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Convenantjaar2013-2014. Voorlopige cijfers. Den Haag: ministerie van OCW.
 • Ministerie van OCW (2014). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Bijlage bij VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013. Voorlopige cijfers. Den Haag: ministerie van OCW

Definitie

Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie: een diploma op havo-, vwo- of mbo-niveau 2. Dat betekent dat een jongere na het vmbo nog minimaal twee jaar een beroepsopleiding moet volgen en afronden. Leerlingen die na het behalen van een vmbo-diploma geen onderwijs meer volgen en geen werk hebben, zijn daarom als voortijdig schoolverlater gedefinieerd. Dat geldt ook voor jongeren die met een diploma op mbo-niveau 1 het onderwijs verlaten en geen werk vinden. Ook leerlingen tot 23 jaar die langer dan een maand zonder reden van school wegblijven, vallen onder de voortijdig schoolverlaters.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies