Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Tienermoeders

De begrippen 'tienermoeder', 'tienervader' en 'tienerouder' worden gebruikt voor iemand die jonger is dan 20 jaar en een kind heeft.

Kerncijfers

Op 1 januari 2018 waren er in totaal 1.984 tienermoeders. De dalende trend zet door. In 2017 ging het om 2.078 meisjes jonger dan 20 jaar die moeder werden. Ook het aantal meisjes onder de 20 jaar dat in 2017 moeder is geworden is gedaald. 1.410 meisjes jonger dan 20 jaar zijn in 2017 moeder geworden. Een jaar eerder ging het om 1.492.

Sinds 2010 is het aantal tienermoeders aanzienlijk gedaald. Ten opzichte van 2010 is er in 2018 een daling van ruim 1.200 jonge moeders (CBS, 2019).

Laatst bewerkt: 4 februari 2019


Levendgeboren kinderen van tienermoeders naar herkomst

De laatste jaren neemt het aantal tienermoeders in Nederland steeds verder af. In 2015 kregen 2.579 meisjes onder de 20 jaar een kind. In 2018 is dit aantal gedaald naar 1.984. Zo is ook het totaal aantal levendgeboren kinderen van tienermeisjes gedaald. De daling geldt echter vooral voor meisjes met een Nederlandse achtergrond. Onder meisjes met een migratieachtergrond is er tussen 2015 en 2017 sprake van een stijging.

In 2015 zijn 1570 kinderen geboren met een moeder jonger dan 20 jaar, waarvan 1093 met een Nederlandse achtergrond en 477 met een migratieachtergrond. In 2017 gaat het in totaal om 1410 kinderen, waarvan 896 met een Nederlandse achtergrond en 514 met een migratieachtergrond.

Het aantal geboortes van moeders met een niet-westerse achtergrond is gestegen van 309 in 2015 naar 379 in 2017. Relatief gezien worden meer kinderen van tienermoeders met een Antilliaanse of Arubaanse afkomst geboren. Tussen 2016 en 2017 is bij deze groep na een daling opnieuw sprake van een stijging. In 2016 zijn er 53 kinderen geboren met een Antilliaanse of Arubaanse achtergrond. In 2017 waren het er 69. Het gaat respectievelijk om circa 2,5 procent en 3 procent van alle kinderen met een Antilliaanse of Arubaanse afkomst die in de betreffende jaren geboren zijn. Bij tienermoeders met een Nederlandse achtergrond gaat het om minder dan 1 procent (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).  

Laatst bewerkt: 14 februari 2019


NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies