• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdwerkloosheid

Alle 15 tot 65-jarigen die een betaalde baan hebben van ten minste 12 uur per week of op zoek zijn naar een baan van ten minste 12 uur per week behoren tot de beroepsbevolking. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de werkzame- en werkloze beroepsbevolking. Tot de werkloze beroepsbevolking worden personen gerekend die minimaal 12 uur per week willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk van minstens 12 uur per week te vinden.

Kerncijfers

In 2017 was 8,9 procent van de 15 tot 25-jarige beroepsbevolking werkloos. Opnieuw is het percentage werkloze jongeren gedaald. In 2016 ging het om 10,8 procent van de 15 tot 25-jarige beroepsbevolking die zonder werk zat. Sinds 2013 is er sprake van een geleidelijke daling van het aantal jongeren dat op zoek is naar werk. In 2013 ging het om ruim 13 procent.

De werkloosheid onder jongeren met een migratie achtergrond is twee keer zo groot als die onder jongeren met een Nederlandse achtergrond. In 2017 gaat het om respectievelijk 14,9 en 7,2 procent van de jeugd in de betreffende categorie die op zoek is naar betaald werk (CBS, 2018).

Laatst bewerkt: 17 april 2018


Jeugdwerkloosheid naar herkomst

In 2017 is circa 15 procent van de jongeren (15-25 jaar) met een migratieachtergrond op zoek naar een baan. Hoewel er ook onder migrantenjeugd sprake is van een daling komt werkloosheid onder deze groep circa twee keer zoveel voor als onder jongeren met een Nederlandse achtergrond (7,2 procent). In 2016 was ruim 18 procent van de jongeren (15-25 jaar) met een migratieachtergrond op zoek naar een baan. Werkloosheid komt, met 26,8 procent, het meeste voor onder jongeren met een niet-westerse achtergrond.

Vergeleken met 2016 is opnieuw het totaal aantal werkloze jongeren gedaald (van 10,8 procent naar 8,9 procent). Een daling vond plaats zowel onder Nederlandse jongeren als onder jongeren met een migratieachtergrond. Desondanks zijn vergeleken met jongeren met een Nederlandse achtergrond circa twee keer zoveel jongeren met een migratieachtergrond werkloos (CBS, 2018). 

Laatst bewerkt: 25 april 2018


NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies