• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdwerkloosheid

Alle 15 tot 65-jarigen die een betaalde baan hebben van ten minste 12 uur per week of op zoek zijn naar een baan van ten minste 12 uur per week behoren tot de beroepsbevolking. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de werkzame- en werkloze beroepsbevolking. Tot de werkloze beroepsbevolking worden personen gerekend die minimaal 12 uur per week willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk van minstens 12 uur per week te vinden.

Kerncijfers

In 2016 was 10,8 procent van de 15 tot 25-jarige beroepsbevolking werkloos. Sinds 2013 is er sprake van een geleidelijke daling van het aantal jongeren dat op zoek is naar werk. In 2013 ging het om ruim 13 procent.

De werkloosheid onder jongeren met een migratie achtergrond is twee keer zo groot als die onder jongeren met een Nederlandse achtergrond. In 2016 gaat het om respectievelijk 18,1 en 8,9 procent van de jeugd in de betreffende categorie die op zoek is naar betaald werk (CBS, 2017).

Laatst bewerkt: 23 februari 2017


Jeugdwerkloosheid naar herkomst

In 2016 is ruim 18 procent van de jongeren (15-25 jaar) met een migratie achtergrond op zoek naar een baan. Onder jeugdigen met een Nederlandse achtergrond is het percentage de helft lager, namelijk bijna 9 procent. Werkloosheid komt, met 20,7 procent, het meeste voor onder jongeren met een niet-westerse achtergrond.

Vergeleken met 2015 is opnieuw het totaal aantal werkloze jongeren gedaald (van 11,3 procent naar 10,8 procent). Onder jongeren met een Nederlandse achtergrond is echter het percentage werkloze gelijk gebleven (8,9 procent). Een daling vond plaats onder zowel jongeren met een westerse achtergrond als onder die met een niet-westerse achtergrond. Desondanks zijn vergeleken met jongeren met een Nederlandse achtergrond twee keer zoveel jongeren met een migratie achtergrond werkloos (CBS, 2017). 

Laatst bewerkt: 23 februari 2017


NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.