Aantal werkloze jongeren

In 2018 was 7,2 procent van de 15- tot 25-jarige beroepsbevolking werkloos. Opnieuw is het percentage werkloze jongeren gedaald: in 2017 had nog 8,9 procent van de 15- tot 25-jarige beroepsbevolking geen werk. 

Sinds 2014 daalt geleidelijk het aantal jongeren dat op zoek is naar werk. In 2014 ging het om bijna 13 procent. In 2018 lag het werkloosheidspercentage onder jongeren lager dan ooit.

Jongeren zonder startkwalificatie

Jongeren zonder startkwalificatie (dat wil zeggen een diploma op havo-, vwo- of mbo-2-niveau) zijn over de jaren heen vaker werkloos dan jongeren met een startkwalificatie. Van de jongeren met een startkwalificatie was in 2018 5 procent werkloos. Onder jongeren zonder startkwalificatie was dit met ongeveer 10 procent bijna twee keer zoveel.

Jongeren met een migratieachtergrond

De werkloosheid onder jongeren met een migratieachtergrond was in 2018 met 11,3 procent bijna twee keer zo groot als die onder jongeren met een Nederlandse achtergrond, met 6 procent. Maar ook onder jeugd met een migratieachtergrond daalt het percentage werklozen. In 2017 was nog bijna 15 procent van de werkzoekende migrantenjeugd werkloos (CBS, 2019).

Laatst bewerkt: 29 oktober 2019


Jeugdwerkloosheid naar herkomst

In 2018 was circa 11 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar met een migratieachtergrond op zoek naar een baan. Hoewel er ook onder migrantenjeugd sprake is van een daling komt werkloosheid onder deze groep bijna twee keer zoveel voor als onder jongeren met een Nederlandse achtergrond (6 procent). In 2017 was bijna 15 procent van de jongeren met een migratieachtergrond op zoek naar een baan.

Vergeleken met 2017 is opnieuw het totaal aantal werkloze jongeren gedaald, van 8,9 procent naar 7,2 procent. De daling vond plaats zowel onder Nederlandse jongeren als onder jongeren met een migratieachtergrond (CBS, 2019). 

Laatst bewerkt: 21 februari 2019


Definitie

Alle 15- tot 65-jarigen die een betaalde baan hebben van ten minste twaalf uur per week of op zoek zijn naar een baan van ten minste twaalf uur per week behoren tot de beroepsbevolking. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de werkzame en de werkloze beroepsbevolking. Tot de werkloze beroepsbevolking worden personen gerekend die minimaal twaalf uur per week willen werken, daarvoor beschikbaar zijn, en activiteiten ontplooien om werk van minstens twaalf uur per week te vinden.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies