Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdwerkloosheid

Alle 15 tot 65-jarigen die een betaalde baan hebben van ten minste 12 uur per week of op zoek zijn naar een baan van ten minste 12 uur per week behoren tot de beroepsbevolking. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de werkzame- en werkloze beroepsbevolking. Tot de werkloze beroepsbevolking worden personen gerekend die minimaal 12 uur per week willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk van minstens 12 uur per week te vinden.

Kerncijfers

In 2018 was 7,2 procent van de 15 tot 25-jarige beroepsbevolking werkloos. Opnieuw is het percentage werkloze jongeren gedaald. In 2017 ging het om 8,9 procent van de 15 tot 25-jarige beroepsbevolking die zonder werk zat. Sinds 2013 is er sprake van een geleidelijke daling van het aantal jongeren dat op zoek is naar werk. In 2013 ging het om ruim 13 procent. In 2018 ligt het werkloosheidspercentage onder jongeren lager dan ooit.

De werkloosheid onder jongeren met een migratie achtergrond is bijna twee keer zo groot als die onder jongeren met een Nederlandse achtergrond. In 2018 gaat het om respectievelijk 11,3 en 6 procent van de jeugd in de betreffende categorie die op zoek is naar betaald werk. Maar ook onder jeugd met een migratieachtergrond is er sprake van een daling van het percentage werklozen. In 2017 was bijna 15 procent van de werkzoekende migrantenjeugd werkloos. In 2018 is dit gedaald naar 11,3 procent (CBS, 2019).

Laatst bewerkt: 21 februari 2019


Jeugdwerkloosheid naar herkomst

In 2018 is circa 11 procent van de jongeren (15-25 jaar) met een migratieachtergrond op zoek naar een baan. Hoewel er ook onder migrantenjeugd sprake is van een daling komt werkloosheid onder deze groep bijna twee keer zoveel voor als onder jongeren met een Nederlandse achtergrond (6 procent). In 2017 was bijna 15 procent van de jongeren (15-25 jaar) met een migratieachtergrond op zoek naar een baan. 

Vergeleken met 2017 is opnieuw het totaal aantal werkloze jongeren gedaald (van 8,9 procent naar 7,2 procent). Een daling vond plaats zowel onder Nederlandse jongeren als onder jongeren met een migratieachtergrond (CBS, 2019). 

Laatst bewerkt: 21 februari 2019


NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies