Aantal werkloze jongeren

In 2019 was 6,7 procent van de 15- tot 25-jarige beroepsbevolking werkloos. Opnieuw is het percentage werkloze jongeren gedaald: in 2018 had nog 7,2 procent van de 15- tot 25-jarige beroepsbevolking geen werk. 

Sinds 2014 daalt geleidelijk het aantal jongeren dat op zoek is naar werk. In 2014 ging het om bijna 13 procent. In 2019 lag het werkloosheidspercentage onder jongeren lager dan ooit.

Jongeren zonder startkwalificatie

Jongeren zonder startkwalificatie (dat wil zeggen een diploma op havo-, vwo- of mbo-2-niveau) zijn over de jaren heen vaker werkloos dan jongeren met een startkwalificatie. Van de jongeren met een startkwalificatie was in 2019 4,9 procent werkloos. Onder jongeren zonder startkwalificatie was dit met ruim 9 procent bijna twee keer zoveel (Centraal Bureau voor de Statistiek 2020a).

Het CBS onderzocht van de ruim 87 duizend jongeren die in 2008 het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlieten, hoe arbeidsmarktpositie er tien jaar later (in 2018) uitzag. Van deze jongeren had 39 procent bij uitstroom nog geen startkwalificatie behaald. 9 van de 10 jongeren die met een startkwalificatie het mbo verlieten én niet meer terugkeerden in het onderwijs, had in 2018 betaald werk. Onder jongeren zonder startkwalificatie, was dit slechts 7 op de 10.

Ook jongeren zonder startkwalificatie die na 10 jaar wel werk hebben weten te vinden, doen vaak onder ten opzichte van jongeren met een startkwalificatie. Zo valt op dat het gemiddelde uurloon in 2018 lager is, namelijk 14,72 euro zonder startkwalificatie tegenover 17,87 euro met startkwalificatie. Daarnaast hadden de voortijdig schoolverlaters minder vaak een vast contract (40 procent) dan jongeren met een startkwalificatie (56 procent) en werken ze relatief vaker minder dan 20 uur per week (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020b).

Jongeren met een migratieachtergrond

De werkloosheid onder jongeren met een migratieachtergrond was in 2019 met 11,2 procent bijna twee keer zo groot als die onder jongeren met een Nederlandse achtergrond, met 5,4 procent. Maar ook onder jeugd met een migratieachtergrond daalt het percentage werklozen. In 2018 was nog 11,3 procent werkloos. In 2017 was bijna 15 procent van de werkzoekende migrantenjeugd werkloos (CBS, 2020).

Laatst bewerkt: 12 oktober 2020


Jeugdwerkloosheid naar herkomst

In 2019 was circa 11 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar met een migratieachtergrond op zoek naar een baan. Hoewel er ook onder migrantenjeugd sprake is van een daling komt werkloosheid onder deze groep bijna twee keer zoveel voor als onder jongeren met een Nederlandse achtergrond (5,4 procent). Onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond komt werkloosheid met bijna 12 procent meer voor dan onder jongeren met een westerse migratieachtergrond. Van die groep is in 2019 bijna 10 procent op zoek naar een baan.

Vergeleken met 2019 is opnieuw het totaal aantal werkloze jongeren gedaald, van 7,2 procent naar 6,7 procent. De daling vond plaats zowel onder Nederlandse jongeren als onder jongeren met een migratieachtergrond (CBS, 2020). 

Laatst bewerkt: 14 februari 2020


Definitie

Alle 15- tot 65-jarigen die een betaalde baan hebben van ten minste twaalf uur per week of op zoek zijn naar een baan van ten minste twaalf uur per week behoren tot de beroepsbevolking. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de werkzame en de werkloze beroepsbevolking. Tot de werkloze beroepsbevolking worden personen gerekend die minimaal twaalf uur per week willen werken, daarvoor beschikbaar zijn, en activiteiten ontplooien om werk van minstens twaalf uur per week te vinden.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies