Aantal kinderen en jongeren in Nederland

Van de circa 17,5 miljoen Nederlanders is in 2020 bijna 4,9 miljoen jonger dan 25 jaar. Dit komt neer op circa 28 procent van de bevolking. 

Hoewel de totale bevolking over de jaren gestegen is laat het aandeel kinderen en jongeren over de laatste decennia een aanzienlijke daling zien. Eind jaren zestig lag het aandeel jongeren nog rond de 45 procent. In 1998 is dit gedaald tot ruim 30 procent. Geleidelijk is het percentage 0- tot -25 jarigen nog verder afgenomen tot 28 procent in 2020 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Verdeling per leeftijdsgroep

Van de jeugd is in 2019 bijna 18 procent in de leeftijd van nul tot vijf jaar, bijna 19 procent vijf tot tien jaar, bijna 20 procent 10 - 15 jaar, bijna 22 procent 15 - 20 jaar en ruim 22 procent bestaat uit jongvolwassenen van 20 - 25 jaar. In absolute aantallen: 0 - 5 jaar (861.472), 5 - 10 jaar (911.423), 10 - 15 jaar (953.205), 15 - 20 jaar (1.049.158) en 20-25 jaar (1.094.585) (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Laatst bewerkt: 16 oktober 2020


Percentage jeugd per provincie

De meeste kinderen en jongeren wonen in Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland. Deze provincies hebben in totaal ook het hoogste bevolkingscijfer. Als we kijken naar welk deel van de bevolking jonger dan 25 jaar is, dan is Flevoland de 'jongste' provincie: circa 32 procent van de inwoners van Flevoland is jonger dan 25 jaar. In Gelderland, Overijssel, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland ligt het aandeel jeugd hoger dan het landelijk gemiddelde van 28 procent. De meest vergrijsde provincie is Limburg waar ruim 24 procent van de bevolking onder de 25 jaar is (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Laatst bewerkt: 16 oktober 2020


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Leerlingen per onderwijssoort

Van alle leerlingen in het onderwijs gaat in het schooljaar 2019/20 het grootste deel naar het regulier basisonderwijs (37 procent). Circa 26 procent volgde een vorm van regulier voortgezet onderwijs, respectievelijk 14 procent en 12 procent volgt een mbo- en hbo-opleiding, 8 procent volgt een universitaire opleiding (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020). 

Laatst bewerkt: 16 oktober 2020


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2019/2020 gingen ruim 950 duizend jongeren naar een vorm van voortgezet onderwijs. 21 procent volgde vmbo, 3 procent het praktijkonderwijs, 17 procent havo en 18 procent vwo. Ruim 40 procent van de jongeren zat in een algemeen leerjaar. Hierbij gaat het om leerlingen die deelnemen aan de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs en een kleiner deel aan het derde leerjaar, die nog geen keuze hebben gemaakt voor een specifieke onderwijssoort, meestal in de combinatie havo/vwo (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Laatst bewerkt: 16 maart 2020


Definitie

Hoeveel kinderen en jongeren zijn er in Nederland? Wat is de verdeling per leeftijdsgroep? In welke provincie woont er minder jeugd? Daarnaast zijn hier cijfers te vinden over het aantal en percentage kinderen en jongeren per soort onderwijs.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies