Welbevinden onder kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren in Nederland geven een hoog rapportcijfer voor hun eigen leven. In 2017 geven leerlingen in het basisonderwijs hun leven een 8,3. Daarbij zijn jongens zijn meer tevreden over hun leven dan meisjes. Jongens geven een rapportcijfers van 8.4 en meisjes 8.2. Het verschil is significant.

Het rapport cijfer van middelbare scholieren valt met een 7,6 iets lager uit. Ook zijn er in het voortgezet onderwijs verschillen tussen jongens en meisjes. Meisjes zijn ook in het voortgezet onderwijs iets minder tevreden over hun leven. De rapportcijfers die jongens en meisjes geven zijn respectievelijk 7.8 en 7.3. ook dit verschil is significant.

Samenhang tussen leeftijd en welbevinden

Daarnaast blijkt ook leeftijd samen te hangen met de mate van welbevinden van de jeugd. Met de leeftijd daalt het cijfer dat jongeren geven voor gevoelens van welbevinden. Zo geven 12-jarigen hun leven een 8.1. 15 en 16 jarigen geven hun leven een 7,3. Dat beeld komt naar voren uit het onderzoek HBSC 2017. Deze cijfers komen overeen met het eerdere HBSC onderzoek in 2013.

In de 'Peiling Jeugd en Gezondheid' uit 2005 is aan kinderen van 8-12 jaar gevraagd op een schaal van 0 tot 10 aan te geven hoe zij zich over hun eigen leven voelen. Ruim een vijfde van de kinderen heeft een 10 aangekruist. Vijf procent scoort lager dan een 6.

Laatst bewerkt: 7 februari 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Stevens, G., van Dorsselaer, S., Boer, M. e.a. (2018). HBSC 2017. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht/Trimbos instituut/Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Zeijl, E., Crone, M., Wiefferink, K., Keuzenkamp, S., Reijneveld, M. (2005). 'Kinderen in Nederland'. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Definitie

Welbevinden is de mate waarin iemand zich tevreden voelt met zijn of haar leven. De eigen lichamelijke en psychosociale gezondheid en de omstandigheden waarin iemand leeft, zijn mede bepalend voor de mate van welbevinden.

Welbevinden is volgens het woordenboek synoniem aan welzijn. Maar in het begrip welbevinden zit - meer dan in het begrip welzijn - het persoonlijk ervaren welzijn. Dat is de mate waarin iemand zichzelf goed voelt en lekker in z'n vel zit. De bepalingen van het 'Verdrag inzake de rechten van het kind' laten zien wat er nodig is voor het objectieve welzijn van kinderen en jongeren. Het gaat dan om de mogelijkheden die zij hebben en de materiële omstandigheden waarin zij leven. Voor welbevinden zijn er wel een aantal voorwaarden die onder het objectieve welzijn vallen. Bij een kind dat honger lijdt, is er bijvoorbeeld geen sprake van welbevinden. Maar objectief welzijn vormt op zichzelf geen garantie voor welbevinden. Een belangrijk punt is dat welbevinden meer is dan de afwezigheid van leed. Het geeft eerder aan dat er sprake is van positieve emoties en ervaringen. Welbevinden wordt ook vaak in verband gebracht met 'kwaliteit van leven'. Onderzoek naar welbevinden gebeurt veelal door respondenten te vragen hun eigen leven een rapportcijfer te geven.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies