• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Overgewicht

Overgewicht is een overschrijding van het normale vetgehalte van het lichaam die de gezondheid kan beïnvloeden. Obesitas is een ernstige mate van overgewicht. 

Body Mass Index

De internationaal gehanteerde 'Body Mass Index' (BMI) wordt zowel bij volwassenen als kinderen gebruikt om te bepalen of er sprake is van (ernstig) overgewicht. De BMI geeft de verhouding tussen lengte en gewicht van een persoon weer en wordt berekend door het gewicht van het lichaam (kilogram) te delen door het kwadraat van de lengte (in meter). Bijvoorbeeld: als iemand 1,73 meter lang is en 88 kilogram weegt, is de BMI: 88 kg : (1,73 x 1,73) = 29 kg/m2. Voor volwassenen geldt dat er bij een BMI tussen de 25 en 30 sprake is van overgewicht. Over obesitas wordt gesproken bij een BMI hoger dan 30.

Voor kinderen gelden andere afkapwaarden voor overgewicht en obesitas. Kinderen zijn in de groei en daarom zijn lengte, gewicht en dus ook de BMI afhankelijk van de leeftijd. Er zijn voor de leeftijdscategorie 2 tot 19 jaar internationale afkapwaarden voor jongens en meisjes van de verschillende leeftijden vastgesteld. Zo ligt de grens voor overgewicht bij 5-jarigen op een BMI van 17,4 voor jongens en 17,2 voor meisjes. Voor 10-jarigen ligt die grens op een BMI van 19,8 voor jongens en 19,9 voor meisjes.

De BMI is op populatieniveau een goede voorspeller van verhoogd risico, maar zegt op individueel niveau onvoldoende over de werkelijke gezondheidstoestand. De BMI moet daarom altijd geïnterpreteerd worden door te kijken naar de lichaamssamenstelling, het vetpercentage en de vetverdeling.

Kerncijfers

In 2016 heeft 15,6 procent van de 12-18 jarigen overgewicht. Ten opzichte van 2015 is er sprake van een stijging van ruim 4,5 procent.  Onder kinderen van 4-12 jaar heeft in 2016 11,9 procent last van overgewicht. Onder deze leeftijdsgroep is er sprake van een lichte daling ten opzichte van 2015. Toen ging het om 12,2 procent.

Ook het percentage jongeren van 12-18 jaar met ernstig overgewicht is gestegen. Ernstig overgewicht komt in 2016 bij 2,8 procent van de 12-18 jarigen voor. In 2015 ging het om 2 procent. Onder de 4-12 jarigen is het percentage kinderen met ernstig overgewicht gedaald van 3,9 procent in 2015 naar 3,6 procent in 2016. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2017).

Onderzoek onder scholieren

In het HBSC-onderzoek 2013 (Health Behavior in School-aged Children) is aan jongeren gevraagd of ze naar hun mening overgewicht hebben. 37 procent van de middelbare scholieren vindt zichzelf te dik. Wanneer afgegaan wordt op de BMI hebben jongens iets vaker last van overgewicht. Wanneer echter de jongeren zelf bevraagd wordt of ze zichzelf te dik vinden is het percentage die dat vindt significant hoger onder de meisjes. 48 procent van de meisjes vindt zichzelf te dik. Bij de jongens gaat het om 26 procent.

Laatst bewerkt: 2 mei 2017


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies