Cijfers over eten

Eetgedrag van scholieren basis- en voortgezet onderwijs

Van de scholieren in het basisonderwijs ontbijt in 2021 gemiddeld 84,6 procent van de leerlingen doordeweeks elke dag. In het voortgezet onderwijs is dit percentage met 67,7 procent significant minder. In het voortgezet onderwijs is ook het verschil tussen jongens en meisjes significant. Zo zegt 60,5 procent van de meisjes op doordeweekse dagen te ontbijten. Onder jongens gaat het om 74,4 procent. 

Kinderen in het basisonderwijs eten ook vaker fruit dan jongeren in het voortgezet onderwijs. 41,8 procent van de basisschoolleerlingen eet iedere dag een of meer stukken fruit. In het voortgezet onderwijs zegt 31,2 procent van de leerlingen dit te doen. Ook dit verschil is significant. Voor het dagelijks eten van groente is het verschil tussen basis- en voortgezet onderwijs niet significant.

Over ontbijten zeiden meer jongens dan meisjes dit dagelijks te doen. Voor het eten van groenten en fruit is het echter omgekeerd. Zowel in het basis- als voortgezet onderwijs eten meer meisjes dan jongens dagelijks groenten en fruit.

Deze gegevens komen uit het HBSC-onderzoek naar gezondheid en welzijn onder scholieren van 11 tot en met 16 jaar. Daarin zijn kinderen zelf bevraagd over hun hun eetgedrag (Boer, van Dorsselaer, de Looze e.a., 2022).

Eetgedrag van kinderen volgens de ouders

In 2022 zijn kinderen van 4 tot 12 jaar minder gezond gaan eten. Van deze kinderen eet volgens de ouders 48,3 procent vijf dagen per week fruit. In 2021 ging het om 50,9 procent dat voldoende fruit at. In 2022 at 43,6 procent  zeven dagen per week groente en voldoet daarmee aan de richtlijn gezonde voeding.  Een jaar eerder ging het om 46,2 procent. 64,2 procent doet dit in 2022 vijf dagen per week. In 2021 ging het om 69 procent van de 4- tot 12-jarigen.

Van de 4- tot 12-jarigen eet in 2022 43,2 procent minstens een keer per week vis. Ook hierin is een daling te zien. In 2021 at 48,6 procent van de 4- tot 12-jarigen minstens een keer per week vis.

Verder blijkt uit de Gezondheidsenquête dat oudere jeugd van 12 tot 16 minder gezond eet dan de jongere kinderen. In deze leeftijdsgroep zijn echter de jongeren wel gezonder gaan eten dan in 2021. Van de 12- tot 16-jarigen eet in 2022 31 procent vijf dagen per week fruit (26 procent in 2021) en 24,5 procent (23 procent in 2021) eet dagelijks voldoende groenten (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023).

Deze gegevens zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête. In deze enquête vraagt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ouders onder meer naar het eetgedrag van hun kinderen. De enquête is een doorlopend onderzoek naar leefstijl en gezondheid onder de Nederlandse bevolking van alle leeftijden. Voor het eetgedrag van kinderen gaat het CBS uit van de Richtlijn gezonde voeding van de Gezondheidsraad.

Definitie

Eetgedrag omvat alle dagelijkse eet-, drink en snackgewoonten. Als maatstaf voor de eetgewoonten van jongeren worden doorgaans drie normen gebruikt: ontbijten, het eten van groente en het eten van fruit. Voor ontbijten wordt als norm gehanteerd dat jeugdigen dit dagelijks doen. Voor groenteconsumptie geldt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar de norm dat zij dagelijks 150 gram groente eten en voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar dat zij 200 gram groente eten. Voor fruitconsumptie geldt de norm dat er minstens 2 stuks fruit per dag gegeten wordt. Eetgedrag is een van de factoren die samenhangt met overgewicht.

Meer informatie over gebruikte onderzoeken:

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud