• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Drugsgebruik

Met drugsgebruik wordt bedoeld het gebruik van illegale genotmiddelen (dus niet alcohol of tabak). Onder jongeren in Nederland is van de illegale genotmiddelen cannabis verreweg het meest populair. Hier hebben we het overigens alleen over het gebruik van genotsmiddelen, los van of er sprake is van verslaving. Over verslaving is meer te lezen in het dossier Middelenmisbruik en verslaving.

Cannabisgebruik

Cannabis is een andere naam voor hasj, wiet of marihuana. Het wordt meestal gerookt (blowen). Ook wordt het wel gegeten, bijvoorbeeld als spacecake, gedronken als wietthee of via verdamping in een vaporizer.

Zwaardere middelen

Het is lastig om drugs op grond van hun werking te onderscheiden naar soft- en harddrugs of zwaardere en minder zware middelen. In de Opiumwet, waarin alle middelen staan die door de overheid als drugs worden beschouwd, worden drugs ingedeeld naar hoe schadelijk ze zijn voor de volksgezondheid. Op lijst I van de Opiumwet staan middelen met een 'onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid', zoals heroïne, cocaïne, amfetamine, LSD en XTC. Op lijst II, middelen met een minder groot risico volgens de overheid, staan hasj en wiet, GHB, maar ook slaap- en kalmeringsmiddelen zoals valium en Seresta.

Bronnen

Kerncijfers

Bijna een kwart (22,4 procent) van de 16-jarigen heeft ooit cannabis gebruikt. Onder jongens gaat het om 27 procent en onder meisjes 18 procent. Cannabis is van de illegale genotmiddelen (drugs) de meest populaire. Bij de 12 en 13 jarige is het aandeel dat wel eens cannabis heeft gebruikt laag. Het gaat om respectievelijk 0,6 procent en 2,2 procent van de betreffende leeftijd dat ooit cannabis heeft gebruikt. Maar bij het ouder worden neemt dat snel toe.  In de afgelopen maand zegt vijf procent van de 12-16 jarige scholieren in het voortgezet onderwijs hasj of wiet te hebben gebruikt. ook hier is sprake van een stijging met de leeftijd. Onder de 12 jarigen gaat het om slechts 0,1 procent. Onder de 16 jarigen gaat het om ruim 11 procent dat in de afgelopen maand cannabis heeft gebruikt. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Peilstationonderzoek scholieren 2015 (van Dorsselaer e.a, 2016).

Laatst bewerkt: 4 mei 2018


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Van Dorsselaer, S., Tuithof, M., Verdurmen, J., Spit, van Laar, M. & Monshouwen, K. (2016). Jeugd en Riskant gedrag. Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek scholieren 2015. Utrecht: Trimbos Instituut.  

Harddruggebruik onder scholieren (2015)

Bijna 3 procent van de 12-16 scholieren op het voortgezet onderwijs heeft wel eens harddrugs gebruikt. Het gaat dan om gebruik van XTC, amfetamine, cocaïne, heroïne, crack, LSD of GHB. Met 1,9 procent is XTC de harddrug die het vaakst ooit is gebruikt door 12-16 jarigen. Met heroïne, crack, GHB en LSD wordt met circa 0,4 procent van de scholieren weinig geëxperimenteerd. De meesten lijken wat later in de tienertijd te beginnen met het gebruik van harddrugs. Onder 17-18 jarigen heeft bijna 9 procent ooit harddrugs gebruikt. Tussen jongens en meisjes zijn de verschillen niet significant. Wel zijn er verschillen tussen schoolniveaus. Leerlingen van het vmbo-b (5,2 procent)hebben de meeste ervaring met het gebruik van harddrugs. Leerlingen van het vwo (1,3 procent) het minste (Peilstationonderzoek scholieren 2015).

Laatst bewerkt: 27 december 2016


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Van Dorsselaer, S., Tuithof, M., Verdurmen, J., Spit, M., van Laar, M. & Monshouwer, K. (2016). Jeugd en Riskant gedrag 2015. Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos Instituut.

Trend in gebruik van cannabis (1996-2015)

De prevalentie van cannabisgebruik onder de 12-16 jarigen is de afgelopen tien jaar flink gedaald. Tussen 1996 en 2015 is het percentage scholieren dat ooit cannabis heeft gebruikt gehalveerd. In 1996 ging het om bijna 20 procent van de leerlingen. In 2015 is dit percentage gedaald naar bijna 10 procent (Peilstationonderzoek scholieren, 2015). 

Laatst bewerkt: 27 december 2016


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Van Dorsselaer, S., Tuithof, M., Verdurmen, J., Spit, M., van Laar, M. & Monshouwer, K. (2016). Jeugd en riskant gedrag. Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek scholieren 2015. Utrecht: Trimbos instituut.

Trend in harddruggebruik

Sinds 2007 is er sprake van een geleidelijke afname in het harddruggebruik onder 12-18 jarigen: van 3,6% in 2007 naar 3,2% in 2011 en 2,9% in 2015. De verschillen tussen de metingen zijn echter niet significant.Hierbij gaat het om de lifetime prevalentie van enig harddrug. Daaronder vallen ondermeer XTC, amfetamine en cocaine. 

Onder jongens komt harddruggebruik meer voor dan bij meisjes. ook is daling vooral bij jongens te zien. Zo gebruikte in 2007 4,7% van de 12-18 jarige jongens harddrugs. In 2015 is dit gedaald naar 3,9% (Peilstationonderzoek scholieren, 2015). 

Laatst bewerkt: 4 mei 2018


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies