Aantal kinderen en jongeren die voldoende bewegen

Ruim de helft van de kinderen van 4-12 jaar voldoet in 2019 aan de beweegrichtlijn. Het gaat om circa 56 procent van de kinderen in deze leeftijdsgroep. Dit betekent dat ze dagelijks minimaal een uur matig intensieve lichamelijke activiteit verrichten, bijvoorbeeld fietsen en lopen. Onder de 12- tot 18-jarigen gaat het om ruim 40 procent dat aan de richtlijn voldoet.  Van de jeugd bewegen jongeren van 12 tot 16 jaar het minst: 43 procent procent beweegt voldoende. Van 4- tot 12-jarigen beweegt bijna 56 procent voldoende en van de 16- tot 20-jarigen 47 procent.

Ten opzichte van 2018 voldoen in beide leeftijdsgroepen meer jeugdigen aan de beweegrichtlijn. De grootste stijging is te zien onder de 12 tot 18 jarigen. In 2018 voldeed 33,9 procent aan de beweegrichtlijn. In 2019 is dit gestegen naar 40,5 procent. Onder de 4- tot 12- jarigen is het percentage gestegen van 55,4 prcoent in 2018 naar 55,9 procent in 2019. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistieken, 2020).

In het HBSC-onderzoek in 2017 zijn scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs bevraagd over hun beweeggedrag. Basisschoolleerlingen zeiden gemiddeld 4,5 dagen in de week minimaal één uur per dag te bewegen. Leerlingen van 12 tot en met 16 jaar in het voortgezet onderwijs zeiden dit gemiddeld 4,2 dagen per week te doen. Hiermee bleven ze onder de toen geldende Nederlandse Norm Gezond Bewegen van dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit.

91,5 procent van de basisschoolleerlingen en 78,5 procent van de middelbare scholieren zegt in 2017 minstens twee keer per week te sporten of buiten te spelen. In het voortgezet onderwijs sporten en bewegen jongens meer dan meisjes. De groep leerlingen die minstens twee keer per week intensief sport of beweegt wordt kleiner met de leeftijd. Op 12-jarige leeftijd sport 85,9 procent van de scholieren minstens twee keer per week. Op 16-jarige leeftijd gaat het nog om 72,5 procent (HBSC, 2017).

Laatst bewerkt: 25 mei 2020


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2020). Beweeggedrag jeugd.
  • Stevens, G., van Dorsselaer, S., Boer, M., de Roos, S., Duinhof, E., ter Bogt, T., van den Eijnden, R., Kuyper, L., Visser, D., Vollebergh, W. & de Looze, M. (2018). HBSC 2017. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht/Trimbos instituut/Sociaal en Cultureel Planbureau.

Definitie

Onder bewegen valt niet alleen sport, maar ook dagelijkse beweging in de vorm van fietsen, lopen en buiten spelen.

Er bestaat een richtlijn voor de minimale hoeveelheid lichaamsbeweging voor een gezond leven. De beweegrichtlijn is eind 2017 opgesteld door de Gezondheidsraad. Deze nieuwe richtlijn vervangt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm. Voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar adviseert de richtlijn dagelijks tenminste een uur 'matig intensieve lichamelijke activiteit' en minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten.

Bron

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies