Aantal minderjarige asielzoekers

In 2019 kwamen 7.400 minderjarige asielzoekers naar Nederland. Hiervan kwamen ruim 2.000 kinderen in het kader van gezinshereniging. Een jaar eerder kwamen in totaal 7.845 minderjarige kinderen als asielzoeker naar Nederland.

In 2019 is ruim 60 procent van deze kinderen onder de twaalf jaar (5.280 kinderen).

De piek lag in de afgelopen jaren in 2015. Toen zijn er 18.640 asielverzoeken voor minderjarige kinderen ingediend. Onder de minderjarigen waren de grootste groepen toen afkomstig uit Syrië (1.440 kinderen) en Eritrea (1.175 kinderen) (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Laatst bewerkt: 29 januari 2020


Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)

In 2019 hebben 1.046 alleenstaande minderjarigen een aanvraag ingediend voor toelating als vluchteling. Sinds 2015 daalt het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen gestaag. Toen ging het om 3.860 alleenstaande minderjarigen. De landen waar de meeste asielzoekers van afkomstig waren, zijn: Syrië (308), Marokko (153) en Eritrea (111) (Immigratie- en Naturtalisatiedienst, 2020).

Laatst bewerkt: 29 januari 2020


Minderjarige kinderen in de Centrale Opvang Asielzoekers

6.520 minderjarige kinderen zitten op 3 juni 2019 in de Centrale Opvang Asielzoekers. Een jaar eerder ging het om 7.177 minderjarigen. Sinds 2015 is er een aanzienlijke daling. Toen zaten 11.795 minderjarigen in de Centrale Opvang Asielzoekers. In juni 2019 bestaat, net zoals voorgaande jaren, de grootste groep kinderen met 2.825 uit 4- tot 12-jarigen.

615 kinderen die in juni 2019 in de centrale opvang zitten, zijn zonder ouders in Nederland, de zogenaamde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's). Dit zijn er iets minder dan een jaar eerder. Toen waren er 624 minderjarigen zonder ouders in de centrale opvang (COA, 2019).

Laatst bewerkt: 6 juni 2019


Definitie

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Hij vraagt daarmee in dat land asiel aan.

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv's) is een minderjarige die een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend en bij binnenkomst niet wordt begeleid en/of verzorgd door ouders en/of meerderjarige bloed- of aanverwanten.

Bron

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies