Aantal minderjarige asielzoekers

In 2018 zijn 5.220 asielverzoeken voor minderjarige kinderen ingediend. Een jaar eerder ging het om 4.290 asielverzoeken voor minderjarigen. De grootste groep kinderen is in de leeftijd van 0 tot 5 jaar (1.750 kinderen), gevolgd door 5- tot 12-jarigen (1.630 kinderen). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De piek over de afgelopen jaren was in 2015, toen er 10.595 asielverzoeken voor minderjarige kinderen zijn ingediend. Onder de minderjarigen komen de meeste asielverzoeken van kinderen afkomstig uit Eritrea (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Laatst bewerkt: 12 april 2019


Minderjarige kinderen in de Centrale Opvang Asielzoekers

6.520 minderjarige kinderen zitten op 3 juni 2019 in de Centrale Opvang Asielzoekers. Een jaar eerder ging het om 7.177 minderjarigen. Sinds 2015 is er een aanzienlijke daling. Toen zaten 11.795 minderjarigen in de Centrale Opvang Asielzoekers. In juni 2019 bestaat, net zoals voorgaande jaren, de grootste groep kinderen met 2.825 uit 4- tot 12-jarigen.

615 kinderen die in juni 2019 in de centrale opvang zitten, zijn zonder ouders in Nederland, de zogenaamde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's). Dit zijn er iets minder dan een jaar eerder. Toen waren er 624 minderjarigen zonder ouders in de centrale opvang (COA, 2019).

Laatst bewerkt: 6 juni 2019


Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)

In 2018 hebben 1.225 alleenstaande minderjarigen een aanvraag ingediend voor toelating als vluchteling. Het gaat hierbij vooral om jongens (1.010). Sinds 2015 is het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen met ruim 1.900 afgenomen.  Toen ging het om 3.860 alleenstaande minderjarigen. In 2018 is de grootste groep met 430 minderjarigen afkomstig uit Eritrea (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Laatst bewerkt: 6 juni 2019


Definitie

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Hij vraagt daarmee in dat land asiel aan.

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv's) is een minderjarige die een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend en bij binnenkomst niet wordt begeleid en/of verzorgd door ouders en/of meerderjarige bloed- of aanverwanten.

Bron

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies