Aantal minderjarige asielzoekers

In 2019 kwamen 7.400 minderjarige asielzoekers naar Nederland. Hiervan kwamen ruim 2.000 kinderen in het kader van gezinshereniging. Een jaar eerder kwamen in totaal 7.845 minderjarige kinderen als asielzoeker naar Nederland.

In 2019 is ruim 60 procent van deze kinderen onder de twaalf jaar (5.280 kinderen).

De piek lag in de afgelopen jaren in 2015. Toen zijn er 18.645 asielverzoeken voor minderjarige kinderen ingediend. Onder de minderjarigen waren de grootste groepen toen afkomstig uit Syrië (1.440 kinderen) en Eritrea (1.175 kinderen) (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Laatst bewerkt: 29 januari 2020


Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)

In 2019 hebben 1.045 alleenstaande minderjarigen een aanvraag ingediend voor toelating als vluchteling. Sinds 2015 daalt het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen gestaag. Toen ging het om 3.860 alleenstaande minderjarigen. De landen waar de meeste asielzoekers van afkomstig waren, zijn: Syrië (310), Marokko (165) en Eritrea (110). Van de alleenstaande minderjarigen vreemdelingen zijnde meeste 16-18 jaar (515 jongeren). 305 jongeren zijn 14-16 en 180 zijn jonger dan 14 jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Laatst bewerkt: 22 mei 2020


Minderjarige kinderen in de Centrale Opvang Asielzoekers

7.120 minderjarige kinderen zaten op 1 januari 2020 in de Centrale Opvang Asielzoekers. Sinds 2015 is er een aanzienlijke daling in het aantal minderjarige asielzoekers. Toen zaten 11.795 minderjarigen in de Centrale Opvang Asielzoekers. In 2019 bestaat, net zoals voorgaande jaren, de grootste groep kinderen met 2.930 uit 4- tot 12-jarigen (COA, 2020).

Laatst bewerkt: 15 juni 2020


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Definitie

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Hij vraagt daarmee in dat land asiel aan.

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv's) is een minderjarige die een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend en bij binnenkomst niet wordt begeleid en/of verzorgd door ouders en/of meerderjarige bloed- of aanverwanten.

Bron

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies