Nieuws van het NJi

Vormen van samenwerking tussen mbo en jeugdhulp

Het Nederlands Jeugdinstituut en de MBO Raad delen de ambitie om een betere samenwerking te realiseren tussen mbo en jeugdhulp. Voor de publicatie 'Samen staan we sterker' zijn veertien praktijkvoorbeelden verzameld die laten zien hoe deze samenwerking vorm kan krijgen.

Deze samenwerking heeft enerzijds als doel jongeren in kwetsbare posities preventief beter te ondersteunen, en anderzijds om professionele ondersteuning op maat te bieden binnen het mbo. Die professionele ondersteuning kan de druk op wachtlijsten en tekorten in de jeugdzorg verminderen.

De praktijkvoorbeelden dienen ter inspiratie en als stimulans om met elkaar te delen hoe de samenwerking vorm krijgt en wat die oplevert. In de publicatie staan bij verschillende voorbeelden ook de cijfers, doelen en resultaten van de samenwerking.

Bron: MBO Raad; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies