Nieuws van het NJi

Tussenrapportage Visitatiecommissie sociaal domein

Gemeenten hebben een brede visie geformuleerd op het sociaal domein, alleen is die nog niet altijd vertaald in doelstellingen. Dat beschrijft de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein in haar tussenrapportage na de eerste vijf visitaties.

De commissie merkt dat gemeenten worstelen met het vinden van de balans tussen partnerschap en opdrachtgeverschap. Over de bekostigingssystematiek zegt de visitatiecommissie dat er vaak inspanningsgericht wordt bekostigd en er aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals een budgetplafond. Gemeenten kunnen niet sturen op een aantal zaken, zoals de huisarts die zorg kan inzetten terwijl de rekening naar de gemeente gaat.

De commissie ziet mogelijkheden voor de bezochte gemeenten om hun eigen visie te vertalen naar de uitvoering en om de gestelde doelstellingen te monitoren binnen het sociaal domein. Dit kan helpen om de grip op uitgaven te vergroten.

De visitatiecommissie helpt gemeenten om grip te krijgen en te houden op de uitgaven in het sociaal domein. De kennisinstituten Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en Divosa zijn betrokken bij de visitatietrajecten. Ruim vijftig gemeenten meldden zich hiervoor aan.

Bron: VNG

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies