Nieuws van het NJi

Start programma Onderwijs-Zorg-Jeugd in de regio

De coalitie Onderwijs Zorg en Jeugd is een samenwerkingsprogramma gestart met twintig partners om alle kinderen in Nederland optimale ontwikkelkansen te bieden, ongeacht hun zorgbehoeften, gedrag of beperkingen. De coalitie maakt zich hard voor een betere aansluiting tussen de drie domeinen. Voor het programma gaan verschillende regio's aan de slag met het bedenken en uitvoeren van oplossingen om de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg te verbeteren.

Uitgangspunt van het programma is het adviesrapport Met andere ogen, dat kwartiermaker René Peeters in 2018 overhandigde aan de coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd. Centraal staat het ontwikkelen van interprofessionele samenwerking van onderwijs en zorg in teams op en rondom scholen en het realiseren van brede lokale afspraken over jeugd onder regie van de gemeente. Lerende aanpakken zijn nodig om oplossingen te bedenken die passen bij de lokale en regionale situatie.

Eind juni ontvangen verschillende regio's een uitnodiging voor het programma. In de eerste lichting gaan tien 'inspiratieregio's' aan de slag, gevoed door kennis en ervaringen van experts, partners en andere deelnemers. Met landelijke activiteiten helpt de coalitie de regio's in hun lerende aanpak. Zo wordt gestart met ontwikkelgroepen van interprofessionele teams, versterking van het een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) en monitoring.

Over het programma

Het Nederlands Jeugdinstituut is als kennispartner betrokken bij dit programma. Het programma wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met verwante programma's en initiatieven zoals het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd en het Steunpunt passend onderwijs. René Peeters (bestuurlijk aanjager) en Marijke Andeweg (programmamanager) vormen samen de programmaleiding.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies