Nieuws van het NJi

Nieuwe instrumenten voor meten zelfredzaamheid

Er zijn twee nieuwe meetinstrumenten die de zelfredzaamheid van kwetsbare personen in kaart brengen. De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) Jongeren meet de zelfredzaamheid van personen vanaf 12 jaar. Het instrument ZRM-Huishoudens meet de zelfredzaamheid van een meerpersoonshuishouden. De instrumenten zijn ontwikkeld door de GGD Amsterdam, Praktikon en het Nederlands Jeugdinstituut.

De ZRM-Huishoudens richt zich op het functioneren van een huishouden als geheel. Het bepaalt de zelfredzaamheid aan de hand van vijf domeinen: Financiën op huishoudniveau, Huisvesting, Organisatie van huishouden, Huiselijke relaties en Sociale omgeving. In een huishouden met kinderen kan het supplement 'Kind(eren) in gezin' gebruikt worden. Dit supplement heeft nog zes aanvullende domeinen: Gezinsstructuur, Lichamelijke verzorging, Emotionele ondersteuning, Socialisering, Opvang en Scholing.

De ZRM-Jongeren omvat dezelfde dertien leefdomeinen als de al bestaande Zelfredzaamheid-Matrix voor volwassenen, maar de indicatoren binnen die domeinen zijn toegespitst op minderjarige jongeren.

Vijf niveaus

Op elk domein is de mate van zelfredzaamheid te scoren op vijf niveaus, van 'volledig zelfredzaam' tot 'acute problematiek'. Hulpverleners kunnen deze informatie gebruiken om de best passende begeleiding aan te bieden en de ontwikkeling van de jongere of het gezin te volgen.

De ZRM-Jongeren en de ZRM-Huishoudens zijn ontwikkeld met experts uit het veld van de jeugd- en opvoedhulp, jeugdgezondheidszorg, openbare gezondheidszorg en het sociaal domein. De bruikbaarheid en validiteit van de instrumenten waren daarbij specifieke aandachtspunten.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies