Nieuws van het NJi

NJi spreekt met Edux over overname van programma's

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is in verregaande gesprekken met Edux in verband met de overname van twee programma's: Werken met baby's en Kaleidoscoop, inclusief de Basistraining VVE.

Beide programma's hebben een toegevoegde waarde in het trainingsaanbod voor jonge kinderen en hun opvoeders in Nederland. Er zit een duidelijke inhoudelijke link tussen de programma's. Overname van het totale pakket heeft daarom een meerwaarde. Het Nederlands Jeugdinstituut vindt het belangrijk dat de ideeën van de overnemende partij wat betreft de continuïteit, kwaliteit en ontwikkeling van de programma's aansluiten bij die van het NJi. Hierover is het NJi nu in gesprek met Edux.

Edux versterkt professionals in het onderwijs en de kinderopvang met advies, training en coaching, zodat kinderen en jongeren kunnen opgroeien tot sociale, bekwame en zelfstandige volwassenen. Dan kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu en de toekomst.

Waarom stopt het NJi met deze programma's?

Het NJi heeft zijn missie, visie en ambitie aangescherpt en gekozen voor het versterken van zijn publieke en onafhankelijke rol als kennisinstituut voor het brede jeugdveld. Sommige activiteiten passen niet goed meer bij die nieuwe rol. Daarom heeft het NJi besloten om de programma's Werken met baby's en Kaleidoscoop niet meer zelf te verzorgen.

De overdracht van deze programma's wil niet zeggen dat het NJi ze niet belangrijk vindt. Integendeel, het NJi ondersteunt juist het gebruik van kennis. Maar het gaat hier om marktgerichte activiteiten die beter door andere partijen kunnen worden opgepakt.

Op de hoogte blijven

Het NJi houdt u via de Nieuwsbrief Jeugd, de website en sociale media op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Heeft u hierover vragen? Dan kunt u contact opnemen via info@nji.nl.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies