Nieuws van het NJi

NJi licht verkiezingsprogramma's door

Bij de komende verkiezingen zijn de partijen het er wel over eens dat er voor kinderen en jongeren heel wat te verbeteren valt. De onderlinge verschillen worden duidelijk als het gaat om concrete maatregelen op het gebied van bestaanszekerheid, samen leven, onderwijs, zorg en de gevolgen van de coronacrisis. Het Nederlands Jeugdinstituut vergeleek op die punten de verkiezingsprogramma's van de tien grootste partijen in de Tweede Kamer.

Met als uitgangspunt dat ieder kind een kansrijke jeugd verdient, heeft het NJi de verkiezingsprogramma's van de tien grootste partijen doorgelicht en in kaart gebracht wat de politiek wil voor kinderen en jongeren. Daaruit blijkt dat de partijen sterk verschillen in de expliciete aandacht die zij besteden aan de bestaanszekerheid van kinderen en jongeren: hun kansen op de woning- en arbeidsmarkt, de hoogte van uitkeringen, het minimumloon en de kosten van verduurzaming.

Meedoen in de samenleving

Ook de mogelijkheden voor kinderen en jongeren om in de samenleving mee te doen blijken niet voor alle partijen even belangrijk. Wel vinden ze bijna allemaal dat vluchtelingenkinderen en -jongeren veilig horen te zijn en de kans moeten krijgen zich goed te ontwikkelen.

Voor de verhoging van de onderwijskwaliteit noemen de partijen uiteenlopende oplossingen, van verhoging van de salarissen tot verlaging van de werkdruk. Dat er meer middelen beschikbaar moeten komen voor de jeugdzorg staat voor praktisch alle partijen vast.

Ook willen de meeste partijen na de coronacrisis investeren in de economie, de zorg en het onderwijs, in plaats van daarop te bezuinigen.

Ambities realiseren

Volgens Rutger Hageraats van het Nederlands Jeugdinstituut is er veel aandacht voor de jeugd in de verkiezingsprogramma's. 'De partijen zijn het vaak eens over de ambities. De verschillen zitten in de middelen die worden voorgesteld om de ambities te realiseren.'

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies