Nieuws van het NJi

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp vernieuwd

De vernieuwde Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (AOJ) biedt gecombineerde cijfers over onderwijs en jeugdhulp en de regionale samenwerking op dit gebied. De verbinding onderwijs–jeugd, een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut, de PO-Raad, de VO-raad, en de VNG, lanceerde de vernieuwde monitor op 4 april.

De vernieuwde Monitor AOJ geeft samenwerkingsverbanden en gemeenten meer inzicht in de opbrengsten van de samenwerking in de regio. In de monitor vinden zij cijfers die helpen bij het voeren van preventief jeugdbeleid bij de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp. Zo ziet de gebruiker in één oogopslag hoe in de regio de jeugdpopulatie eruitziet en hoe zij opgroeit, hoe het onderwijsaanbod van invloed is op de kosten van het leerlingenvervoer, hoeveel jeugd gebruikmaakt van jeugdhulp én onderwijsondersteuning, en de risicofactoren voor potentieel jeugdhulpgebruik.

Nieuw in de Monitor AOJ is de integrale en vraaggestuurde opzet van de cijfers over onderwijs en jeugdhulp, de toelichting op de cijfers en wat een regio ermee kan. Dit resulteert in openbare rapportages per thema, waarin gegevens worden gecombineerd die van belang zijn voor preventief jeugdbeleid en helpen om de verbinding van het onderwijs en de jeugdhulp in de praktijk te realiseren. Het instrument is bedoeld om het gesprek in de regio daarover te voeden, bijvoorbeeld het gesprek tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO).

De grafieken, tabellen en rapportages met onderwijs-jeugdcijfers van de monitor zijn via een webapplicatie laagdrempelig beschikbaar voor iedereen. Het instrument biedt benchmarks op het niveau van de gemeente, de samenwerkingsverbandregio, en het landelijk gemiddelde. De Monitor AOJ wisselt gegevens uit met het Dashboard Passend Onderwijs van de VO-raad en de PO-Raad en Waarstaatjegemeente van de VNG.

Verbinding, visie en samenwerking

De Monitor AOJ versterkt in de regio de sturing op de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Daarbij is een vereiste dat samenwerkende schoolbesturen, jeugdhulpaanbieders en gemeenten een gezamenlijke visie hebben. De Monitor AOJ helpt om hun visie en doelen te volgen en te monitoren. Zo kunnen bestuurders, beleidsmakers én professionals volgen of de inspanningen tot de gestelde doelen leiden. Het instrument ondersteunt daarmee de doelen van de landelijke Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd en sluit aan op het advies 'Mét andere ogen' van kwartiermaker René Peeters.

Lieke Salomé, projectleider van de Monitor AOJ bij het Nederlands Jeugdinstituut: 'De samenwerking en de verbinding van de twee domeinen is nog volop in ontwikkeling. De vertaling van mooie doelen naar de praktijk is weerbarstig. De ene regio is wat verder dan de andere. En door functiewisselingen moeten regio's vaak ook weer een stap terug zetten. Met de Monitor AOJ willen we samenwerkingsverbanden en gemeenten helpen op een duurzame en effectieve manier samen te werken. Het instrument biedt cijfermatig inzicht voor sturing en verantwoording. De begeleiding van het proces om echt de verbinding te maken en te werken vanuit een gemeenschappelijk kader, blijft voorlopig wel noodzakelijk.'

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies