Nieuws van het NJi

Meerwaarde van een jeugdprofessional bij de huisarts

Door een goede samenwerking tussen de huisarts en het wijkteam kunnen kinderen en jongeren dicht bij huis de hulp krijgen die ze nodig hebben. Beide hebben een rol in het normaliseren van opvoed- en opgroeivragen of moeilijkheden. Het zorgt ook dat specialistische jeugdhulp tijdig kan worden ingezet. Veel gemeenten geven die samenwerking vorm door een jeugdprofessional aanwezig te laten zijn in de huisartsenpraktijk. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft ervaringen uit de praktijk daarmee gebundeld in de publicatie Samenwerking huisarts en wijkteams.

Er zijn verschillende benamingen voor de jeugdprofessionals in de huisartsenpraktijk, zoals POH Jeugd, ondersteuner jeugd en gezin, jeugd- en gezinswerker of specialistische ondersteuner jeugd. Ook de achtergrond en de positionering van deze professionals verschillen in de praktijk. Zo kan deze professional expertise hebben op het gebied van jeugd-ggz of juist veel werkervaring hebben in het lokale veld. Vaak heeft de jeugdprofessional de taak om samen te werken met partners zoals het wijkteam.

Meerwaarde

Wat voegt een jeugdprofessional bij de huisarts toe? Draagt die bij aan laagdrempelige, tijdige en passende jeugdhulp? Volgens onderzoeker Nikki Udo van het Nederlands Jeugdinstituut is er nog weinig effectonderzoek gedaan om daar conclusies over te trekken. 'Wel is er veel praktijkervaring opgedaan in het land, met veelbelovende resultaten. Ook van deze praktijkkennis kunnen we veel leren. Daarom hebben we een greep uit de geleerde lessen en aandachtspunten gebundeld.'

Uit de praktijk blijkt dat de inzet van de jeugdprofessional in de huisartsenpraktijk voordelen heeft voor het kind, de ouders, gemeenten en huisartsen. Zo kunnen ouders en kinderen vaak vrij snel terecht bij deze jeugdprofessional voor lichte en kortdurende hulp. De hulp is laagdrempelig en dicht bij huis. Ouders zijn over het algemeen tevreden over de hulp.

De jeugdprofessional heeft vaak meer tijd dan de huisarts om dieper in te gaan op de situatie van het kind en de ouders. Dat ontlast de huisarts. Bovendien kan de huisarts gebruikmaken van de specifieke kennis van de jeugdprofessional over jeugdproblematiek en de sociale kaart.

De jeugdprofessional kan kinderen en jongeren ondersteunen en helpen die de huisarts anders naar de jeugd-ggz zou verwijzen. Als die verwijzing toch nodig is, kan de jeugdprofessional dit veelal gerichter en beter onderbouwen dan de huisarts. Naar verwachting draagt dat bij aan het verminderen van de instroom in de specialistische jeugd-ggz.

Praktijkkennis in beeld

De publicatie 'Samenwerking huisarts en wijkteams' gaat in op de lessen die zijn geleerd uit pilotevaluaties en onderzoeken over de inzet van een jeugdprofessional bij de huisarts. De publicatie bevat ook tips voor gemeenten die deze vorm van samenwerking willen realiseren. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft op zijn site een samenvatting, interviews en praktijkvoorbeelden opgenomen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies