Nieuws van het NJi

Lerende organisaties: welke kennis heeft u nodig?

Een gelukkige jeugd voor elk kind vraagt om professionals die beschikken over de juiste kennis, kunde en vaardigheden, en om professionals en organisaties die zich blijven ontwikkelen. Het Nederlands Jeugdinstituut onderzoekt samen met vier organisaties hoe zij hun lerende praktijk vormgeven, wat het van professionals vraagt en wat organisaties daarbij nodig hebben.

Het NJi observeert en analyseert het leerproces bij en met uiteenlopende organisaties met verschillende leer- en ontwikkelvragen, waaronder Parlan Jeugdhulp, Stichting Jeugd Noord-Veluwe, Lokalis en Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid. Gezamenlijk brengen we de werkzame bestanddelen, dilemma's, knelpunten en oplossingsrichtingen in kaart.

De eerste resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2020. Met de uitkomsten willen we voor andere organisatie inzichtelijk maken hoe het lerende proces versterkt kan worden.

Om de kennis te laten aansluiten op de leerpraktijk van andere organisaties horen we graag welke vraagstukken er bij u spelen. Welke kennis heeft u nodig en welke drempels of belemmeringen komt u tegen als het gaat om leren en ontwikkelen? Stuur een e-mail naar vakmanschap@nji.nl. Wij komen graag met u in contact!

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies