Nieuws van het NJi

Kwaliteitscriteria Gezinshuizen definitief

De afgelopen maanden is door verschillende partijen hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Begin april is de definitieve versie voorgelegd aan het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op 24 april heeft minister Hugo de Jonge van VWS zijn akkoord gegeven.

Tientallen gezinshuisouders, zorgaanbieders en meerdere brancheorganisaties hebben de afgelopen maanden meegedacht en feedback geleverd op een conceptversie. De 'Kwaliteitscriteria Gezinshuizen' bieden een belangrijk toetsingskader voor het actieplan gezinshuizen dat wordt opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS.

De initiatiefnemers van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen merken dat veel partijen behoefte hebben aan een duidelijk kader voor de jeugdhulp in gezinshuizen. Daarom zijn zij blij dat ze de kwaliteitscriteria kunnen presenteren. Dit zal gebeuren tijdens het symposium De kwaliteit van gezinshuizen, eind juni 2019. Hier wordt ook stilgestaan bij de betekenis van de kwaliteitscriteria voor de praktijk, beleidsmakers, zorginkoop en kwaliteitszorg.

De initiatiefnemers zijn de Hogeschool Leiden, Gezinshuis.com, het Nederlands Jeugdinstituut, Present 24x7, Jeugdzorg Nederland, Driestroom, 's Heeren Loo Zorggroep en Keurmerk Gezinshuizen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies