Nieuws van het NJi

Jeugd praat mee over samenleven in coronatijd

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren meepraten over hoe we in Nederland in de coronatijd kunnen samenleven. Het gaat immers ook om hun leven en hun toekomst. Het Nederlands Jeugdinstituut vraagt kinderen en jongeren om mee te denken.

Het Nederlands Jeugdinstituut gaat met kinderen en jongeren het gesprek aan over de gevolgen van de coronatijd, samen met professionals, scholen, gemeenten, jeugdhulporganisaties en andere partners. Via een korte online vragenlijst kunnen kinderen en jongeren hun stem laten horen. Hun antwoorden gebruiken we om samen met onze partners gesprekken te organiseren met kinderen en jongeren over thema's die te maken hebben met de inrichting van de anderhalvemetersamenleving en het omgaan met de gevolgen van de coronatijd. Dit levert kennis op over hoe we het beste kunnen omgaan met die gevolgen én kennis over het vormgeven van jeugdparticipatie. Deze kennis zullen we verspreiden binnen gemeenten, scholen en jeugdhulpinstellingen. Zo willen we niet alleen de stem van kinderen en jongeren hoorbaar maken, maar daar ook echt wat mee doen.

Het Nederlands Jeugdinstituut vindt het belangrijk dat scholen, gemeenten, jeugdhulporganisaties en andere belangrijke organisaties voor kinderen en jongeren duurzaam het gesprek met hen aangaan. In het gesprek met kinderen en jongeren worden hun vragen, behoeften, belevingen en oplossingen helder. Deze jeugdparticipatie draagt bij aan de ontwikkeling van de jeugd, komt de kwaliteit van voorzieningen ten goede én versterkt de pedagogische samenleving.

Meepraten en meebeslissen zorgt ervoor dat kinderen en jongeren invloed hebben op hun omgeving en zich medeverantwoordelijk voelen. In deze onzekere tijd is dat nog belangrijker dan het al was. Daarbij gaat het niet alleen om de maatregelen in de anderhalvemetersamenleving, maar ook om wat er daarna gebeurt. Kinderen en jongeren zullen nog lang te maken hebben met de gevolgen van deze crisis. Hoe zien zij hun toekomst? Welke problemen verwachten ze en welke mogelijke oplossingen zien ze?

Door de coronapandemie is de aandacht voor jeugdparticipatie toegenomen. De Werkgroep Sociale Impact van de Coronacrisis, onder voorzitterschap van Femke Halsema, pleit voor een grotere stem van jongeren bij de besluitvorming over de coronamaatregelen. Premier Mark Rutte riep in zijn persconferentie op 19 mei de samenleving op om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan over de maatregelen. Er zijn meerdere initiatieven begonnen die de stem van kinderen en jongeren willen laten horen. Het Nederlands Jeugdinstituut is blij met deze aandacht voor jeugdparticipatie en ondersteunt de diverse initiatieven.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies