Nieuws van het NJi

Inzicht in inkoop van jeugdhulp door gemeenten

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp. Iedere gemeente doet dit anders. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met Public Procurement Research Centre (PPRC) een interactieve kaart van Nederland gemaakt waarop de inkoop per zorgvorm inzichtelijk wordt.

De kaart geeft een gedetailleerd beeld van de overeenkomsten die gemeenten met aanbieders hebben afgesloten voor zeven zorgvormen van jeugdhulp. Het biedt beleidsmakers, inkopers en andere betrokkenen een overzicht van de inkoop van jeugdhulp in Nederland.

De input van deze kaarten komt uit de Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018. In deze Monitor is de wijze onderzocht waarop gemeenten de zorgtaken vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet per 1 januari 2018 hebben uitbesteed. Het NJi en PPRC verzamelde daartoe alle aanbestedingsdocumenten van alle gemeenten. Het gehele onderzoek is te lezen in de Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018.

Een bijbehorende factsheet biedt gemeenten een overzicht van het inkoopproces voor jeugdhulp en schetst de voor- en nadelen: Inkoop jeugdhulp door gemeenten. Hoe zit het?

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Public Procurement Research Centre

Meer informatie

Heeft u vragen over inkoop en aanbesteding van jeugdhulp? Neemt u dan contact op met Martijn van Wietmarschen, m.vanwietmarschen@nji.nl of PPRC, www.pprc.eu.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies