Nieuws van het NJi

Handreiking voor vaststellen caseload

De handreiking 'Caseload voor lokale (wijk)teams' biedt een denkkader voor professionals, managers en beleidsmakers om de caseload van hun lokale teams te bepalen. Het biedt structuur voor het onderbouwen, evalueren en bijstellen van de caseload.

Voor het wegen van een caseload bestaan geen duidelijke richtlijnen. Terwijl de zwaarte van caseloads belangrijk is voor professionals om hun werkdruk te reguleren en goede kwaliteit van hulp te leveren. Voor gemeenten is het van belang om beleid te ontwikkelen. De handreiking geeft aan hoe je dit kunt aanpakken.

Eerst schets je de situatie in de gemeente. Hoe groot is bijvoorbeeld het aantal cliënten, hoeveel casussen zijn risicovol en om welke vorm van zorg gaat het? Vervolgens sta je uitgebreid stil bij de meerwaarde waar het lokale team naar streeft.

Het is lastig om caseloads in cijfers uit te drukken. Geen twee casussen zijn gelijk. Daarom gaat de handreiking uit van een 'bandbreedte'. Als gemeente en team bepaal je op basis van de te realiseren meerwaarde de grenzen van een verantwoorde caseload. Daarbij houd je rekening met wat er uiteindelijk bereikt moet worden, welke werkwijze hierbij past en wat er bekend is uit de praktijk. Daarna ga je werken met de bepaalde bandbreedte voor de caseload en aansluitend evalueren: doen, leren en verbeteren.

Integraal Werken in de Wijk

De handreiking is ontwikkeld op basis van het denkkader dat het Nederlands Jeugdinstituut heeft ontwikkeld voor de jeugdteams van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (HBEL). Dit is gedaan binnen het programma Integraal Werken in de Wijk. In dit landelijke programma bundelen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein hun krachten om samen met professionals en beleidsmakers expertise over integraal werken te ontwikkelen en te publiceren.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies