Nieuws van het NJi

Een jaar lang Week tegen Kindermishandeling

Van 18 tot en met 24 november 2019 is het de Week tegen Kindermishandeling. Vanaf deze week, precies dertig jaar na het ingaan van het VN-Kinderrechtenverdrag, worden gedurende een jaar dertig verhalen gedeeld van professionals, ouders, kinderen en omstanders die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling, om te leren van elkaar.

Ondanks vele campagnes, interventies en beschikbare kennis blijft het aantal slachtoffers van kindermishandeling in Nederland te hoog. Waar tijdens voorgaande edities een week lang extra aandacht werd gevraagd voor dit complexe en hardnekkige probleem, is de Week nu het startpunt voor een jaar lang extra aandacht.

Dertig verhalen over wat helpt

Tijdens de Week bestaat het Internationale Kinderrechtenverdrag dertig jaar. Deze memorabele dag is de kapstok voor het delen van dertig ervaringsverhalen: positieve ervaringen van professionals, ouders en kinderen, die een verschil kunnen maken in de aanpak van kindermishandeling.

Tijdens en na de Week delen we deze verhalen. Dit zijn verhalen van professionals die een omslag meemaakten in hun aanpak van kindermishandeling. Verhalen van ouders die niet meer wisten wat zij moesten doen, maar bij wie een professional of bekende het verschil wist te maken. En verhalen van slachtoffers van kindermishandeling. Elk verhaal beantwoordt de belangrijke vraag: Wat heeft mij geholpen? Door de werkzame elementen te delen, leren we van elkaar wat helpt bij kindermishandeling of een vermoeden daarvan.

Veiligheid vergroten

In Nederland groeien circa 120 duizend kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Daarom vragen we hier jaarlijks aandacht voor tijdens de Week tegen Kindermishandeling.
De Week tegen Kindermishandeling wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie, in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies