Nieuws uit het jeugdveld

'Scheiding schoolniveaus beperkt contact leerlingen'

Middelbareschoolleerlingen met verschillende achtergronden komen te weinig in contact met elkaar. Dat staat in het rapport 'Samen of gescheiden naar school' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Na de basisschool gaan leerlingen met verschillende onderwijsniveaus vaak elk naar hun eigen school. Omdat onderwijsniveau en achtergrondkenmerken met elkaar samenhangen, komen zij daardoor voornamelijk in contact met leerlingen met dezelfde achtergrond.

In de grote steden komen leerlingen met verschillende achtergronden binnen de school zelf ook maar weinig met elkaar in contact. Dit komt doordat deze scholen vaak meerdere onderwijsniveaus aanbieden die over verschillende vestigingen verdeeld zijn.

Grotere afstand tussen groepen

School is de plek waar in theorie jongeren uit verschillende leefwerelden elkaar kunnen ontmoeten en leren om te gaan met sociale en culturele verschillen, aldus het SCP. Als dat in de praktijk niet gebeurt, dan kan dit uiteindelijk leiden tot een grotere afstand tussen groepen in de samenleving.

Het is daarom belangrijk dat schoolbesturen in grote steden zorgen voor een breder onderwijsaanbod door verschillende onderwijsniveaus op één locatie samen te voegen. Alleen zo worden ontmoetingskansen tussen leerlingen met verschillende achtergronden gestimuleerd, aldus het SCP. Ook moeten gemeenten samen met schoolbesturen beter kijken op welke locaties welk onderwijsaanbod wenselijk is.

Leren van onderling contact

Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut herkent het beeld dat in het rapport naar voren komt. 'Leerlingen leren door het onderlinge contact veel van elkaar en dat is goed voor hun ontwikkeling. Contact tussen leerlingen met diverse achtergronden draagt bij aan begrip en vergroot de vaardigheid om met verschillen om te gaan.'

Om onderling contact te stimuleren, kan het helpen klassen later dan nu gebruikelijk is van elkaar te scheiden, aldus Fafieanie. 'Dit kan bijvoorbeeld door het afschaffen van de eindtoets en het verlengen van de brugklasperiode. Ook het samenbrengen van verschillende onderwijsniveaus op één locatie kan het contact tussen leerlingen met verschillende achtergronden bevorderen.'

Bron: SCP; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies