Nieuws uit het jeugdveld

'Gemeente moet kwetsbaar kind meer steun geven'

Kinderen in gezinnen met problemen missen vaak positieve aandacht en steun, wat een negatieve invloed op hun ontwikkeling heeft. Om deze kwetsbare kinderen uit hun sociaal isolement te halen, doet Stichting Het Vergeten kind drie aanbevelingen voor gemeenten.

Kinderen en ouders moeten allereerst in contact kunnen komen met gelijkgestemden, omdat steun en herkenning van anderen belangrijk is. Gemeenten moeten daarom ontmoetingen tussen ouders stimuleren en ruimte geven aan buurtinitiatieven. Zorg als gemeente daarnaast voor zichtbare professionele ondersteuning in de gemeenschap, van bijvoorbeeld wijkteams, aldus Het vergeten kind.

Daarnaast moet er op scholen voldoende aandacht zijn voor kinderen met een kwetsbare thuissituatie. Daarom moeten scholen, wijkteams en de jeugdhulpverlening beter samenwerken. Daarvoor is het belangrijk dat gemeenten met jeugdhulpaanbieders en het onderwijs een gezamenlijke aanpak vaststellen.

Tot slot moeten gemeenten met jeugdhulpaanbieders afspraken maken over de samenwerking met het sociale netwerk van een gezin. Het komt nog te vaak voor dat de hulpverlening familie, vrienden of klasgenoten vergeet, terwijl zij wel degelijk steun kunnen bieden. Gedeelde besluitvorming met de mensen die het kind zelf belangrijk vindt en zorgt voor motivatie bij het kind, aldus de stichting.

Bron: Stichting Het vergeten kind

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies