Nieuws uit het jeugdveld

BGZJ stappen uit overleg financiering jeugdhulp

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) stoppen met hun medewerking aan het traject dat de uitvoering van de Jeugdwet financieel beheersbaar moet maken. Dat schrijven ze in een brief aan Marjanne Sint, voorzitter van de stuurgroep van dat traject.

De stuurgroep Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet is ingesteld om te komen tot maatregelen om de kosten van de jeugdhulp onder controle te krijgen. Aanleiding voor het instellen van de stuurgroep was het onderzoek van adviesbureau AEF naar de structurele tekorten van gemeenten op hun jeugdhulpbudget.

De BGZJ vinden de opdracht van de stuurgroep te beperkt. Die is te veel gericht op bezuinigingen en te weinig op inhoudelijke verbeteringen. Ze pleiten voor meer eenvoud en uniformiteit bij de inkoop van en toegang tot jeugdhulp. Alle gemeenten kunnen hetzelfde basispakket aanbieden, inclusief gespecialiseerde jeugdhulp, aldus de BGZJ. Verder vinden de BGZJ oplossingen nodig voor het stagneren van de uitstroom uit de jeugdhulp, waardoor de kosten oplopen. Tot slot wil de BGZJ blijven inzetten op preventie.

In de BGZJ zijn Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en VOBC verenigd.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies