Nieuws uit het jeugdveld

Werkdruk gecertificeerde instelling moet omlaag

De werkdruk in gecertificeerde instellingen moet nog meer worden verlaagd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het rapport Gecertificeerde instellingen in beeld. 

Gecertificeerde instellingen zijn de uitvoerders van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. In november 2019 luidde de inspectie de noodklok over de situatie in deze instellingen. Kwetsbare kinderen zouden onvoldoende worden beschermd. Dit zou het gevolg zijn van onder andere de slechte financiële situatie van de instellingen, de hoge werkdruk, het personeelstekort en de wachtlijsten.

Gemeenten en gecertificeerde instellingen hebben de afgelopen drie maanden een verbeterplan gemaakt om de problemen aan te pakken. Zo zijn er heldere afspraken gemaakt over het inzetten van jeugdhulp en komt er een gezamenlijke HR-portal om meer medewerkers te werven. Ook hebben meerdere gemeenten extra geïnvesteerd in de gecertificeerde instellingen om de werkdruk te verlichten. Toch stellen zowel de instellingen als de gemeenten vast dat de werkdruk van medewerkers nog verder omlaag moet.

Vanwege de knellende financiële situatie van gemeenten is het niet mogelijk om nog meer te investeren. Daarom heeft de VNG het kabinet gevraagd om een eenmalige extra investering in de jeugdbescherming. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming liet weten daartoe geen mogelijkheden te zien. Het voorstel van VNG wordt wel meegenomen in het onderzoek naar het structurele budget voor  jeugdhulp.

Bron: VNG

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies