Nieuws uit het jeugdveld

'Uitbreiding voorschoolse educatie pas in 2021'

Stel de geplande uitbreiding van het aanbod aan voorschoolse educatie uit tot 2021. Dat verzoek hebben de brancheorganisaties in de kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK en de PO-Raad neergelegd bij minister Arie Slob (OCW) en staatssecretaris Tamara van Ark (SZW).

Vanaf 1 augustus 2020 moet in alle gemeenten minimaal 960 uur voorschoolse educatie beschikbaar zijn voor alle peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie. Door de coronamaatregel is die ingangsdatum voor veel gemeenten en organisaties niet meer haalbaar, schrijven de belangenbehartigers in hun brief aan de bewindslieden.

In ruim de helft van de gemeenten is de uitbreiding van het aanbod al gerealiseerd, staat in de brief. De andere gemeenten waren bezig met de voorbereiding ervan. Die voorbereiding ligt nu nagenoeg stil door de coronacrisis. Bovendien kampen kinderopvangorganisaties nu met een hoog ziekteverzuim.

De belangenbehartigers pleiten voor uitstel tot in ieder geval 1 januari 2021. Als de coronacrisis langer duurt dan nu voorzien, willen ze uitstel tot 1 augustus 2021.

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies