Nieuws uit het jeugdveld

'Toegankelijkheid hoger onderwijs niet veranderd'

De toegankelijkheid van het hoger onderwijs is voor havo- en vwo-scholieren niet veranderd door de invoering van de Wet studievoorschot in 2015. Dat staat in het onderzoek Effect Wet studievoorschot op toegankelijkheid en leengedrag van het Centraal Planbureau (CPB) in samenwerking met DUO.

Het percentage studenten dat kiest voor het hbo in plaats van voor de universiteit is ook niet gestegen. Voor leerlingen uit lagere inkomensgroepen of met een migratieachtergrond is de kans om in te stromen na de invoering van het studievoorschot eveneens niet gedaald.

Met de Wet studievoorschot hoger onderwijs werd in 2015 de basisbeurs voor nieuwe studenten vervangen door een lening. Sinds de invoering van de wet zijn er zorgen over de effecten van het stelsel op studenten.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) wijst erop dat het CPB niet heeft onderzocht of de studielening ten koste is gegaan van de doorstroom vanuit het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger beroepsonderwijs. Daarom valt volgens het ISO uit het onderzoek niet te concluderen of de toegankelijkheid van het hoger onderwijs is veranderd.

'Uit het onderzoek blijkt dat studenten meer zijn gaan lenen', zegt Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Een toename van de studieschuld kan meer problemen geven in de toekomst, zoals bij het aangaan van een hypotheek.'

Bron: Centraal Planbureau; ISO

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies