Nieuws uit het jeugdveld

Slob komt met maatregelen voor passend onderwijs

De basisondersteuning voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, komt vrijwel altijd tot stand. Wanneer de situatie complex is, ontstaan echter problemen. Daarom komen er 25 maatregelen om passend onderwijs te verbeteren voor leerlingen, ouders en leraren. Dat schrijft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

Een van de maatregelen is de invoering van hoorrecht, waardoor leerlingen voortaan kunnen meebepalen welke ondersteuning ze nodig hebben. Ook komt er een landelijke norm voor basisondersteuning, waarin staat wat er minimaal van scholen verwacht wordt. Dat geeft leraren en ouders meer duidelijkheid.

Verder komt er in elk samenwerkingsverband een steun- en informatiepunt voor ouders en leerlingen. Voor ouders betekent dit onder meer dat duidelijker wordt welke stappen ze kunnen zetten als ze er met de school niet uitkomen.

Inclusief onderwijs

Een andere maatregel betreft inclusief onderwijs. Zo moeten leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen. De bestaande initiatieven krijgen ruimte om verder uit te breiden. Daarnaast komt er een plan om alle scholen in de komende vijftien jaar inclusiever te maken.

'Met het nemen van 25 maatregelen om het passend onderwijs voor leerlingen, ouders en leraren te verbeteren, wordt er doorgegaan op de al eerder ingeslagen weg en dat is positief,' zegt Vincent Fafieanie van het NJi. 'Het zorgt voor versterking van de aanpak van het passend onderwijs. Vooral de maatregel rondom het inclusief onderwijs biedt perspectief. Het is belangrijk dat kinderen steeds meer dicht bij huis naar school kunnen, samen met hun vrienden uit de wijk.'

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies