Nieuws uit het jeugdveld

Pleidooi versoepeling coronaregels jongvolwassenen

Geef jongvolwassenen meer ruimte voor sociale contacten, studie en werk, en betrek hen meer bij het coronabeleid. Dat staat in de oproep van pedagogen, psychiaters, artsen en het Nederlands Jeugdinstituut aan het kabinet.

Vergeleken met kinderen en jongeren gelden voor jongvolwassenen, jongeren boven de 18 jaar, geen versoepelingen in het coronabeleid. Door hun grotere rol in de besmettingen wordt er vooral gekeken naar jongeren die zich niet aan de coronamaatregelen houden. Hierdoor is er minder aandacht voor andere groepen jongvolwassenen en de behoeften die inherent zijn aan deze levensfase. Ten onrechte, stellen de experts, die zich zorgen maken over de effecten van de coronabeperkingen op de ontwikkeling en de toekomst van jongvolwassenen. Juist zij hebben ruimte en steun nodig om te experimenteren met hun maatschappelijke rol als volwassene en om daarin hun eigen weg te vinden.

Maatschappelijk belang

De experts wijzen ook op de negatieve maatschappelijke gevolgen die dreigen als deze groep door corona allerlei kansen misloopt om actief mee te doen in de maatschappij. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ze hun opleiding niet kunnen afmaken, hun baan verliezen, geen relaties kunnen opbouwen en het gevoel krijgen dat zij geen zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Om jongvolwassenen op korte termijn meer perspectief te geven, roepen de experts de overheid op om samen met jongvolwassenen te zoeken naar 'coronaproof' mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden, diploma's te halen en plekken te vinden waar ze met hun ideeën en vragen terecht kunnen. Ans van de Maat, bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut en een van de ondertekenaars: 'Als we niet oppassen, zetten we een hele generatie buiten spel. Daarmee ondermijnen we niet alleen het toekomstperspectief van deze jongeren maar ook van onze samenleving.'

De opstellers van de oproep zijn NJi-directievoorzitter Ans van de Maat, kinder- en jeugdpsychiater en hoogleraar forensische psychiatrie Arne Popma, emeritus-hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Micha de Winter, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie Eveline Crone, kinderarts Károly Illy, hoogleraar IC-geneeskunde Diederik Gommers, en arts en NJi-expert Anita Kraak.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies