Nieuws uit het jeugdveld

Opleiding ouders bepalend voor schoolsucces kind

Kinderen van laagopgeleide ouders of ouders met een laag inkomen hebben al voordat ze aan de basisschool beginnen een achterstand. Deze achterstand halen zij gedurende hun schoolloopbaan niet meer in. Dat blijkt uit het onderzoek 'De ongelijkheid van het jonge kind' van het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB onderzocht data over de schoolloopbaan van vele duizenden kinderen tussen de 2 en 15 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat vroege schoolprestaties sterk afhankelijk zijn van het sociaaleconomische milieu van kinderen.

Kinderen van laagopgeleide ouders of ouders met een laag inkomen beginnen aan de basisschool met een achterstand die ze gedurende hun schoolloopbaan heel moeilijk weer inhalen. Deze achterstand werkt door in het verdere werkende leven en heeft op deze manier een levenslange impact.

Migratieachtergrond

De sociaaleconomische achtergrond van ouders zegt meer over het schoolsucces van kinderen dan een eventuele migratieachtergrond. Kinderen met een migratieachtergrond beginnen vaak wel met een achterstand op het gebied van taal en rekenen, maar zij maken gedurende hun schoolloopbaan vaker een inhaalslag.

Ongelijkheid tegengaan

Een vroege achterstand kan leiden tot negatieve gevolgen voor de langere termijn. Zo kan een achterstand in vaardigheden op jonge leeftijd leiden tot minder kansen op de arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk om in een vroeg stadium ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Voor- en vroegschoolse educatie en programma’s gericht op kinderen met een achterstand zouden hierbij kunnen helpen.

Bron: CPB

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies