Nieuws uit het jeugdveld

Nieuwe jeugdhulpaanbieder faalt vaak op basiseisen

80 procent van de nieuwe jeugdhulpaanbieders voldoet bij het eerste inspectiebezoek niet aan de basiseisen die voor hen gelden. Zes weken na dat bezoek voldoet twee derde er wel aan. Dat blijkt uit het Jaarbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De inspectie bezocht van 2016 tot en met 2019 73 nieuwe jeugdhulpaanbieders. Op grond van de Jeugdwet formuleerde de inspectie vijftien basiseisen voor nieuwe jeugdhulpaanbieders. Twee van die eisen vergen grote aanpassingen van aanbieders: het werken volgens professionele standaarden en het systematisch inschatten van veiligheid. Nieuwe aanbieders voldoen relatief vaak niet aan deze twee eisen. De inspectie houdt nieuwe aanbieders in het oog totdat ze aan alle eisen voldoen.

De inspectie signaleert ook financiële problemen in de jeugdhulp. Grote aanbieders komen in financiële problemen door ontoereikende tarieven en de keuzes in aanbesteding van gemeenten. Vooral de gespecialiseerde jeugdhulp stond in 2019 onder druk. Dat brengt de kwaliteit van de zorg en de zorgcontinuïteit in gevaar, waarschuwt de inspectie. Verder krijgt de inspectie van gemeenten steeds meer signalen over zorgfraude en zorgverwaarlozing door nieuwe, vaak kleine, jeugdhulpaanbieders.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies