Nieuws uit het jeugdveld

Minister: Studenten hebben het zwaar

Studenten en medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs zijn hard geraakt door de coronamaatregelen. De studievoortgang en de onderwijskwaliteit blijven nog op niveau, maar minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven maakt zich zorgen over de toekomst. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

In het mbo en het hoger onderwijs haalden in het afgelopen studiejaar ongeveer even veel studenten hun diploma als een jaar eerder. De uitval van studenten daalde licht in het mbo en aanzienlijk in het hoger onderwijs.

Een deel van de studenten zegt vertraging te hebben opgelopen door corona of maakt zich daar zorgen over. In onderzoeken zeggen studenten dat ze meer stress ervaren en meer depressieve klachten hebben. Ze hebben moeite met de eenzaamheid en zelfregulatie die het onderwijs op afstand van hen vraagt en vinden thuis studeren lastig. Van Engelshoven roept studenten en onderwijsinstellingen op om hun verwachtingen aan te passen aan de omstandigheden en om oog te hebben voor mentaal welzijn.

Verder maakt de minister zich zorgen over het gebrek aan stageplaatsen. Mbo-instellingen krijgen meer mogelijkheden om dat gebrek op te vangen via praktijkopdrachten. Ook zijn stages en praktijklessen verschoven naar het tweede semester. Maar kunnen die onderdelen dan opnieuw niet doorgaan, dan leidt dat waarschijnlijk tot studievertraging, voorspelt Van Engelshoven.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies